سرویس دیدگاه

جاهلیت مدرن

ما، در عصر جاهلیت مدرن قرار داریم. ما در عصر فضا و انفجار اطلاعات زندگی می‌کنیم. ما در دوره نسل سوم حقوق بشر به‌سر می‌بریم؛ اما افکار ما پوسیده، کهنه و واپس‌گرایانه است.

داعش، فرزند ناخلف طالبان

طالبان با اجرای عملیات انتحاری و ارتکاب ددمنشانه‌ترین جنایت‌ها توانستند نیروهای حکومت پیشین افغانستان را به انفعال مطلق بکشانند و به عنوان یک طرف مسئله افغانستان مطرح و طرف گفتگو و مورد توجه جهان قرار بگیرند.

طالبان و دیپلماسی بلک‌میل

بلک‌میل (blackmail) در مبانی علوم سیاسی، به معنای تهدید، باج‌گیری، حق‌السکوت، تحت فشار قرار دادن، زورگیری و در مجموع گرفتن امتیاز سیاسی و یا اقتصادی در ازای اذیت نکردن طرف مقابل است.

چرا عبرت نمی گیریم

حدود دو ماه قبل از سقوط نظام جمهوری و تسلط طالبان بر کابل، یادداشتی نوشتم که هدف آن تذکر و تلنگر بود.

بحران آب، درد مشترک

خشک سالی های دوام‌دار، رشد جمعیت و گسترش زراعت در حوضه رودخانه های کشور، کمبود آب را به معضل تمام عیار بدل ساخته است.

امروز با طالبان چه باید کرد ؟؟

با داغ شدن بحث آب هیرمند و مشخص شدن ماهیت طالبان برای دوستانی که این مدت اسیر پروپاگاندا بودند، امروز پرسش اساسی مطرح شده این است که حالا چه باید کرد.