کلیدواژه: ورزش

اصول پیاده روی صحیح

چطوری پیاده روی کنیم؟!

هنگام پیاده روی باید پشت صاف و شکم تو کشیده باشد و دست ها در جهت مخالف یکدیگر به جلو و عقب حرکت کند.

ورزش پلوگینگ چیست؟!

ورزش پلوگینگ در دنیای پر زرق و برق امروزی که مسأله ا آلودگی محیط زیست به مشکل کلان برای دولت ها تبدیل شده تلنگری کلان محسوب می شود.