کلیدواژه: فرهنگ دینی

قتل نفس زکیه

قتل نفس زکیه

در کتاب «کمال الدین و اتمام النعمه» آمده‌است: کشته شدن نفس زکیه علاوه بر این که یکی از نشانه‌های ظهور است، ازنشانه‌های حتمی ظهور هم هست.

دنیای پس از مرگ

جهان پس از مرگ

افرادی که تجربه ای نزدیک به مرگ را پشت سر گذاشته اند در بعد فردی دو حقیقت « واقعی بودن تجربیات و حقیقت پس از مرگ» را ثابت شده می بینند.

ملکوت اعلی و ملکوت اسفل

ملکوت اعلی و ملکوت اسفل

عالم هستی به چهار طبقه و مرتبه تقسیم می شود که عالم ملکوت یکی از آنها می باشد؛ در عالم ملکوت حرکت، زمان و تغییر معنایی ندارد. عالم ملکوت را «عالم غیب، عالم نفس و عالم مجردات» نیز می خوانند

باغ فدک چگونه غصب شد؟

داستان باغ فدک | ماجرای بخشش فدک توسط پیامبر به حضرت زهرا | داستان غصب فدک | قیمت و ارزش باغ فدک | موقعیت جغرافیایی فدک |