کلیدواژه: مذاکرات صلح

سازمان ملل: روند صلح افغانستان همه‌شمول نیست

سازمان ملل، با بیان این که روند صلح افغانستان همه‌شمول نیست تاکید کرد جامعۀ جهانی از روندی پشتیبانی خواهد کرد که همه‌شمول باشد و شهروندان افغانستان به‌شمول زنان در محور این روند جا داشته باشند.