کلیدواژه: روسیه

تهران میزبان نشست سران مذاکرات آستانه

مذاکرات آستانه با ابتکار عمل ایران و روسیه و همراهی ترکیه در سال ۲۰۱۷ با هدف حل و فصل منازعات سوریه و پایان بخشیدن به شش سال جنگ و آوارگی و ویرانی در این کشور آغاز شد.

ترور مامور کیف اتمی پوتین در منزلش

“وادیم زیمین” نیروی بازنشسته سرویس امنیت فدرال روسیه که زمانی مسئول حمل کیف اتمی پوتین بود، در منزلش در حالی که مرمی به سرش شلیک شده بود، پیدا شد.