کلیدواژه: جانورشناسی

حیوانات سمی روی خشکی

سمی ترین حیوانات روی خشکی

برخی از حیوانات می توانند بسیار خطرناک و سمی باشند. بطوریکه اگر این سم ها وارد بدن جانداری شود، نتواند زنده بماند.

مورچه های آدمخوار

مورچه های آدم خوار

گفته می شود مورچه های آتشی و سیافو که در آفریقا وجود دارند دو مورد از انواع مرگ آور مورچه ها به شمار می روند.

آخوندک چیست؟

آخوندک چیست | تولید مثل حشره آخوندک | تغذیه و خوراک حشره آخوندک | مقاله و تحقیق درباره آخوندک | درمان نیش و گزش آخوندک | چرا آخوندک جفتش را میکشد