کلیدواژه: افغانستان

تفاوت خراسان و افغانستان

افغانستان امروزی متاسفانه آن قدر دچار واپس‌روی و انحطاط شده است که بایدن آن را کشور “خدازده” می‌خواند.
چرا چنین شدیم؟ مشکل در کجا است؟

خدازدگی یا آمریکازدگی؟!

از نگاه بایدن افغانستان خدازده است. می‌دانیم که آمریکا طاغوت است. طاغوت آن است که با توهم قدرت به مصاف خدا می‌رود و خود را خدا می‌پندارد

وزیر‌ خارجه ایران: تروریسم در‌ خاورمیانه با توجه به وضعیت افغانستان نگران‌کننده است

امیر عبداللهیان، وزیر‌ خارجه ایران در دیدار با چابا کروشی، رئیس نشست هفتاد و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل گفته «تروریسم و افراط‌گرایی همچنان چالش اصلی در منطقه خاورمیانه است که با تشدید وضعیت افغانستان به منشا نگرانی جدی برای کشورهای منطقه بدل شده است.»