کلیدواژه: اطلاعات عمومی

تاریخچه پیدایش عکاسی

تاریخچه پیدایش عکاسی

یک نسخه خطی از دانشمندی عرب به نام حسن ایبن در قرن نوزدهم وجود دارد که ماجرای کار وی در یک تاریک خانه و مشابه عکاسی امروز را نشان می دهد.

بزرگترین تولید کننده ها در جهان

بزرگترین تولید کننده ها در جهان

در سال ۲۰۱۸ چین نزدیک به ۴ تریلیون دلار برای اقتصاد جهان ارزش افزوده داشت و در حدود سی درصد از تولید جهانی را در اختیار گرفته بود.