کلیدواژه: احکام شرعی

حکم شرعی توالت فرنگی چیست؟

حکم شرعی توالت فرنگی و طهارت در آن | ایا استفاده از توالت فرنگی حرام است | چگونه در توالت های فرنگی خود را تطهیر نماییم

کلاه شرعی چیست و چه حکمی دارد؟

اکثر فقها هر گونه کلاه شرعی و حیله شرعی را باطل انگاشته اند. اولین فقیهی که در این زمینه نظر خود را گفته است حسن بن علی معروف است.

آداب قبرستان و زیارت اهل قبور

آداب قبرستان چیست | بیان احکام رفتن به مزار و قبرستان و احکام زیارت اهل قبور | آداب قبرستان و حضور در مزار اهل قبور | دعای قبرستان