کلیدواژه: آمریکا

نه، قربان؛ غلط می کنید!

به نظر میرسد نظر وزارت خارجه امریکا مبنی بر انتقال قدرت در افغانستان به یک دولت فراگیر بعضی ها را جوگیر کرده و پیش از پیش می خواهند رقص و پایکوبی کنند که فردا مثل بیست سال گذشته به سفرۀ قدرت و ثروت بر می گردند

آمریکا طالبان

آمریکا و ادعای تشکیل حکومت فراگیر در کابل

امریکایی ها در ماه ها و به خصوص هفته های اخیر تلاش و تماس دیپلوماتیک خود را با کشورهای منطقه و چهره ها و گروه های مختلف سیاسی افغانستان بیشتر کرده اند و در نظر دارند تا درماه های نخست سال آینده ی ۲۰۲۳ میلادی طرح تشکیل حکومت فراگیر را عملی بسازند.

پناه استراتژیک طالبان به «شیطان»!

و کینه‌توزی امریکا اجازه نمی‌دهد تا به قاتلان خود مشروعیت دهد، مگر اینکه، به ابزار دست‌آموز تبدیل شود و زمانی که تاریخ مصرف آن‌ها تمام شود، قربانی شوند و این تجربه را در کشورهای مختلف شاهد بوده‌ایم.