سرویس بین الملل

یک مقام پاکستانی خواستار بازبینی سیاست اخراج پناهجویان افغانستانی شد

زاهد حسین؛ رییس گروه تجارت ملی فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنایع پاکستان(FPCCI)، رییس مجمع تجار و روشنفکران پاکستان و اتحاد صنعتی کراچی و وزیر پیشین ایالتی این کشور اعلام کرده که پاکستان باید بر سیاست بی‌پروای خود درباره اخراج پناهندگان افغانستانی تجدید نظر کند.

جمعیت اتحادیه اروپا افزایش یافت

جمعیت اتحادیه اروپا برای دومین سال متوالی پس از همه‌گیری کویید-۱۹ افزایش یافت. با این وجود برخی از کشورهای عضو این اتحادیه همچنان دچار کاهش جمعیت هستند.