سرویس امنیت و حوادث

طالبان ۱۰ هزار جریب زمین در بدخشان را مصادره کرد

منابع محلی در بدخشان می‌گویند که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌های دولتی در هماهنگی ریاست عدلیه و فرماندهی امنیه طالبان در این ولایت، زمین‌های شخصی مردم عادی را زیر نام «غصبی و دولتی» تصرف کرده‌اند.