یک مرکز توزیع شناس‌نامه‌های برقی به زودی در کابل احداث میگردد

  • انتشار: ۱۹ ثور ۱۳۹۷
  • سرویس: پارلمانسیاست
  • شناسه مطلب: 41378

ادارۀ ثبت احوال نفوس می‌گوید که یک مرکز توزیع شناس‌نامه های برقی در روزهای آینده در پایتخت آغاز به کارخواهد کرد.

سخن‌گوی این اداره می‌گوید که هرچند توزیع این شناس نامه‌ها در سر تا سر کشور زمان گیر خواهد بود، اما این اداره می‌کوشد که این روند را فراگیر بسازد.

اما برخی از اعضای مجلس و فعالان سیاسی در نشستی، آغاز توزیع شناس‌نامه های برقی را غیر قانونی و ایجاد انگیزۀ تفرقه, میان اقوام افغانستان می‌دانند.

در حالی که آغاز توزیع شناس‌نامه های برقی این روزها به یکی از جنجالی ترین بحث‌ها مبدل شده است، ادارۀ ثبت احوال نفوس می‌گوید که می‌کوشند تا توزیع این شناس نامه‌ها را گسترش بدهند.

روح الله احمدزی، سخن‌گوی اداره ثبت احوال نفوس گفته است:«در روز های نزدیک یک مرکز توزیع در یکی از بخش های کابل آغاز به فعالیت می کند.»

اما برخی از نماینده‌گان مجلس و فعالان سیاسی، در نشستی این کار حکومت را غیر قانونی می‌دانند.

ظهیر سعادت، عضو مجلس نماینده‌گان گفته است:«لطفا ما را با این خود خواهی‌های تان جدا نسازید، ما مردم با هم برادر و با هم برابر هستیم و از حکومت می خواهیم که توزیع تذکره ها را متوقف بسازد.”

جاوید کوهستانی، سخن‌گوی نهضت صلح، عدالت و آزادی افغانستان:«ادامه این کار بحران را به میان می آورد و از جامعه جهانی می خواهیم که به این موضوع رسیده گی کند.»

شرکت کننده‌گان این نشست به این باور هستند که ادامه توزیع شناس‌نامه های برقی انگیزهء ایجاد تفرقه میان قوم ها در افغانستان می شود.

رامش نوری، فعال سیاسی:«این کار حکومت پشتون را از تاجیک و هزاره را از ازبک و همه اقوام را از همدیگر جدا می سازد و باعث تفرقه قومی می شود.»

پیش از این رییس اجراییه نیز در برابر آغاز توزیع شناس‌نامه های برقی واکنش تند نشان داد و از پیامد های خطرناک آن هشدار داده است.

آغاز این روند حتی دو رهبر حکومت را در برابر هم قرار داده و یکبار دیگر اختلاف های آنان رسانه یی شده است.

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟