کوتاه بین نباشید!

  • انتشار: ۱۷ قوس ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاه
  • شناسه مطلب: 134777

طی بیش از ۴ دهه چندین نظام در افغانستان ساقط شده اند رژیم نیمه سلطنتی داودخان، رژیم بابرنامه و پشتوانه دار کمونیستی، رژیم مجاهدین، رژیم طالبان و رژیم جمهوری با آنهمه عقبه و حاشیه اش!

با این حساب طالبان مجدد سوار شده بر اریکه قدرت هم ماندنی نیست آنهم با شرایطی که ستم، تبعیض، استبداد، انزوا و فقر را به اوج رسانده است!

در این میان فرصت طلبانی که به زور طالبان رجز میخوانند، آنها که از همسایه و هم قریه گان خویش جاسوسی میکنند، آنها که بزور طالب آدمی را میکشند و یا قنداق تفنگی را به کتف و پهلوی همنوع خود میکوبند و قص علی هذا…آیا به فردای ‌پسا طالبان فکر کرده اند؟

اول اینکه این رفتارها از بن و ریشه مذموم و پست است و دوما اینکه اتکا به زور آنهایی که بهیچ کدام مان بها نمیدهند و همه مان را از یک جنس میپندارند چرا؟

سوما اینکه طالب رفتنی است و همسایه ‌و قول و قریه ماندنی!

نکن کاری که بر پا سنگت آید
جهان با این فراخی تنگت آید

علی رضایی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟