کاربردها و مصرف‌های «اسلام» در امارت اسلامی!

  • انتشار: ۱۷ عقرب ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 123794

در روزگار شادروان دکتر شریعتی، یک واعظ و منبری اعتراض کرده بود که دانشجویان هنگام ابراز احساسات در محافل، چرا به جای گفتن صلوات، کف می‌زنند؟!
زنده‌یاد شریعتی در پاسخ گفته بود: با مصرف‌ها و کاربردهایی که من و تو برای صلوات ساخته‌ایم، قشر دانشجو نمی‌تواند صلوات را جدّی بگیرد و با آن ابراز احساسات کند. هرگاه چهره‌ای گردن‌کلُفت و نامدار وارد مجلس شد، صلوات می‌فرستیم؛ تابوت مردگان را با صلوات بدرقه می‌کنیم؛ هرگاه بخواهیم سخنران را از پشت تریبون پایین بکشیم، صوات می‌فرستیم؛ هرگاه بخواهیم منبری را مسخره کنیم، باز با ختم صلوات مسخره می‌کنیم و سایر کابردهای مستهجن و مبتذل!
اکنون نیز امارت اسلامی طالبان برای «اسلام» و شریعت، کابردها و مصرف‌هایی ساخته‌اند که احتمالاً آیین محمدی هم به سرنوشت صلوات دچار خواهد شد!
یکی از کاربردهای شایع «اسلام» محروم کردن دختران از تحصیل و خانه‌نشیین ساختن زنان است! مصرف دوم آن شلّاق و سنگسار و زجر و زنجیر است! مصرف و کابرد سیاسی آن نیز، محروم کردن انسان‌ها از حق رأی و انتخاب در تعیین سرنوشت خود و ابداعِِ مشروعیت قدسی برای توجیه استبداد و دیکتاتوری را می‌توان نام برد! چهارمین و مهم‌ترین کاربرد «اسلام» در فرهنگ طالبان، توجیه و تقدیسِ توّحش و خشونت و گردن‌زنی و بی‌رحمی و بی‌رسمی قبیلوی و سنتی به وسیله‌ی تعالیم و متون آسمانی آیین محمدی است!
اگر روال به همین منوال پیش برود، نسل جوان کنونی و نسل‌های آینده از تمام ادیان و ایدئولوژی‌ها بیزار خواهند شد.
مسیح ارزگانی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟