چگونگی تحقق زمینه‌های شهادت شهید مزاری! (۵)

  • انتشار: ۱۸ حوت ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 108163

تا الآن روشن شد که آمریکا و متحدانش بعد از شکست شوروی، انتقام از متحدان ایران و افراد همسو با محور مقاومت بویژه انتقام از حزب وحدت و سرانش را، که نقش جدی در خیزشها و تحرکات ضد استعماری و استبدادی داشتند، کلید زدند و نیز روشن شد که حزب وحدت به رهبری شهید مزاری دچار دگردیسی سیاسی ۱۸۰ درجه‌ای گردیده عملا به موقعیت‌ها و مبارزات ضد استعماری گذشته خود پشت نمود و مطابق نقشه‌های سازمان‌های استخباراتی و استعماری آمریکا و پاکستان برای تقویت عمالان این سازمان‌ها و تضعیف مردم خویش گام برداشت و عملا روز به روز استبداد تاریخی را تقویت و مردم خود را منزوی نمود.

نکته‌ای دیگری که مهم بود و ذکر شد این بود که شهید مزاری در احاطه اضلاع مثلثی از دوستان خویش بود که اضلاع سه‌گانه آن را شخصیت‌های عمدتا سازمان نصر سابق، چپی‌ها و پشتون‌هایی نظیر حکمتیار و طالبان تشکیل می‌دادند و همین اضلاع سه‌گانه سهوا یا عمدا در تحقق زمینه‌های شهادت شهید مزاری و یارانش نقش جدی داشتند.

حالا باید دید که ضلع پشتونیزم مثلث دوستان شهید مزاری، که عمالان اصلی سازمان‌های استخباراتی و استعماری بودند، چه کردند و چگونه زمینه‌های نابودی حزب وحدت و شهادت ایشان را فراهم نمودند؟

برای درک بهتر نقش این ضلع، چه خوب که به عملکرد ضلع پشتونیزم نگاهی گذرا داشته باشیم:

۱- فاجعه میدان شهر و شهادت بسیاری از سران و نظامیان حزب وحدت و حرکت بعد از تفاهم با حزب اسلامی رقم خورد و حزب اسلامی این موقعیت استراتژیک را در قالب تفاهم و دوستی از چنگ احزاب شیعی درآورد.

۲- چنداول را حزب وحدت بعد از دوستی با حزب اسلامی و جا به جایی نیروهای همین حزب از دست داد.

۳- طبق فرمایشات آیت الله العظمی محقق کابلی(ره) در قضیه‌ی غمبار افشار (یکی از حلقات خیانت نیروهای حزب اسلامی بود)؛ نیروهایی که با ساده انگاری یا با خیانت برخی مسئولان حزب وحدت در خوشحال خان مینه و آکادمی نظامی جا به جا شده بودند.

۴- فاجعه ۲۳ سنبله ۱۳۷۳ و قتل عام مردم مظلوم غرب کابل که منجر به نابودی تمام احزاب شیعی و باعث از دست رفتن موقعیت‌های استراتژیک مهم نظامی شد، با همکاری حزب اسلامی به رهبری حکمتیار خلق شد.

۵- عقب نشینی تاکتیکی به نفع طالبان در راستای محاصره شدن کامل حزب وحدت شاخه شهید مزاری و غرب کابل توسط حزب اسلامی عملی شد.

۶- محاصره حزب وحدت شاخه شهید مزاری و گرفتن تمام امکانات حزب مذکور توسط طالبان در قالب دوستی و تفاهم با همین جریان تروریستی رقم خورد.

۷- در نهایت شهید مزاری و یارانش به دست طالبان و همین ضلع پشتونیزم دوستانشان مظلومانه به شهادت رسیدند.

۸- توسط همین ضلع پشتونیزم دوستان شهید مزاری، به موقعیت سیاسی حزب وحدت شاخه ایشان از غرب کابل خاتمه داده شد.

۹- نیروهای ضلع پشتونیزم دوستان شهید مزاری یعنی نیروهای حزب اسلامی و طالبان در شمال متحدانه علیه نیروهای حزب وحدت دست به کار شدند تا نیروهای حزب وحدت را به محاصره درآوردند.

۱۰- قتل عام گسترده هزاره‌ها و شیعه‌ها در شمال توسط همین ضلع پشتونیزم دوستان شهید مزاری یعنی حزب اسلامی و طالبان رقم خورد که تعداد قربانیان این مردم تا ۱۰ هزار گزارش شده است.

بنابراین، از مجموع عملکردهای این ضلع دوستان شهید مزاری به خوبی پیداست که دشمنان خطرناکی بودند که در قالب دوستی، دانسته و زیرکانه و با مدیریت سازمان‌های استعماری و استخباراتی گام به گام در راستای نابودی حزب وحدت و شهادت شهید مزاری و یارانش حرکت نموده ‌اند و به خوبی نقشه‌های انتقام جویانه را عملی کردند.

ادامه دارد…

محمد امین احسانی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟