پشتون رئیس جمهور، تاجیک رئیس شورای مصالحه، اوزبیک مارشال و هزاره…!

  • انتشار: ۲۵ سرطان ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 89335

شیعه‌ها و هزاره‌ها نه تنها جایگاه سوم را در معادلات قدرت و سیاست حفظ نتوانستند که کم کم با این روند از جایگاه چهارم هم ممکن است حذف گردند.

یاد وحدت و اقتدار هزاره‌های فرهنگی بخیر. اما هزاره‌ها و سادات نژادی چه بلایی بر سر این مردم آوردند؟! که امروزه کشتی وحدت، عزت و اقتدارشان کاملا در گل نشسته است و رهبرانشان به جای دخیل بودن در تصمیمات کلان کشور، همچون بچه‌های کمپینگر صرفا منتظر در یافت مزد کمپین نمودنشان در پشت در غنی و عبدالله مانده اند تا کدام پست و مقام مزخرفی را دریافته ابزار تبلیغاتی در میان مردمشان نمایند.

آخر مدعیان رهبری! آن همه جنگ و نزاع برای همین وضعیت و برای این پستهای کلیدی بود؟ خون بهای آن همه شهید، مشارکت داشتن این چنینی بود؟ که شعار می‌دادید ما می‌خواهیم در تصمیمات کشور سهیم باشیم.

به نظر می‌رسد تا احزابی که طرف‌های اصلی وحدت اولیه بودند دوباره کنارهم قرار نگیرند، کار به جایی نخواهم رسید و وحدت شاخه‌های یک طرف وحدت اولیه راه به جایی نبردند و نخواهند برد.

محمد امین احسانی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟