پارادوکسیکال موضوعات ملی!

  • انتشار: ۱۶ ثور ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعیدیدگاه
  • شناسه مطلب: 40991

در دیگرجوامع طرح موضوعات ملی سبب همگرایی و کاهش تقابل می‌گردد؛ اما در جامعه ما از زمان‌های دور تاکنون، طرح موضوعات ملی موجب افزایش تنش و تقابل درجامعه گردیده است.

یک نمونه بارز آن موضوع توزیع شناسنامه الکترونیکی است. در مفید بودن و ضروری بودن این شناسنامه جای هیچ‌گونه مناقشه و توضیح وجود ندارد. اما اقدام عملی دراین باره سبب گردیده است که شکاف‌های سیاسی و تقابل اجتماعی در کشور به شدت افزایش یابد.

چه خوب بود که پیش از اخذ شناسنامه الکترونیکی توسط بعضی از مقام‌های حکومتی، مسایل حقوقی و اختلافی آن درسطح حکومت و نهادهای ملی و قانونی مورد بحث قرار گرفته و حل می‌گردید. تجربه‌ نشان داده است که اقدام‌های یک جانبه و تحمیلی و گریز از بحث‌های اساسی و نبود یک اجماع همگانی هرگز فرجامی خوب و موفقانه برای هر موضوعی، به ویژه موضوعات ملی درپی نخواهد داشت.

چنانچه در شرایط حساس و شکننده کنونی کشور تقابل ارگ و سپیدار به مثابه دو بخش عمده حکومت وحدت ملی وضعیت ناامنی و تنش‌های سیاسی و اجتماعی را در کشور افزایش خواهد داد. ضمنا مسئولان حکومت وحدت ملی باید همیشه به یاد داشته باشند که مقام و مشروعیت شان برخواسته از لطف جان کری است نه قانون اساسی و رای مردم.

بنابراین تداوم چنین تنش‌هایی موقعیت آنان را بیش از پیش با خطر روبرو ساخته و اعتبار شان در نزد جامعه تنزل می‌یابد؛ هم چنین از تحولات سپری شده نیز باید آموخته باشند که از طریق زور و لجبازی نیز موفقیت پایدار بدست نخواهد آمد.

استاد شکور اخلاقی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟