همان سوراخ و آن مار است اینک، باز خود دانید!

  • انتشار: ۲۹ جوزا ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 115176

دیروز بازار و خانه هاى مردم بى دفاع و غیر نظامى در پاتوى دایکندى آتش زده شد و ساکنان این منطقه آواره شدند. لشکر قتل عام هاى مزار و یکاولنگ و سیاست زمین سوخته شمالى، خشن تر از گذشته به سوى آبادى ها مى تازد.

ویرانى و درندگى در کمین است. راهى جز حمایت از نیروهاى ایثارگر امنیتى و تقویت آنان در قالب تشکل هاى نظامى محلى و مردمى وجود ندارد. مردم آماده همکارى هستند اما نمى دانند این آمادگى را به کجا عرضه کنند. هیچ آدرس و ساختارى در حکومت براى جذب همکارى هاى مردمى وجود ندارد.

شجاع حسین محسنی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟