هشدار برای کشتار!

  • انتشار: ۲۸ میزان ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 122822

تجلیل طالبان از بازماندگان عوامل انتحاری فقط یک پیام را دارد!
ماشین کشتار هدفمند آنها در هر صورتی از مردم ما قربانی خواهد گرفت. این گروه جهنمی هیچ تغییری در باورهای متعفن افراطی شان به وجود نیامده است جز اینکه حالا در کنار دست زدن به میله تفنگ و کشتار مردم، چال های سیاسی را نیز از اربابان خود آموخته اند.
فراز و نشیب چند دهه ی گذشته و باداران طالبان همانطور که این گروه را از هیمنه یک گروه نظامی افراطی به یک طرف معادله و معامله جامعه سیاسی ما مبدل کرده است در پیشبرد پروپاگندای روانی نیز به آنها خوب آموخته اند.
برگزاری اینگونه تجمعات از سوی طالبان چیزی جز هشدار برای کشتار بیشتر نیست.
خوش باوری ما به تغییر در رویکرد طالبان ادامه ی همان حماقتی ست که طی دو‌دهه گذشته به نام دموکراسی و آزادی بیان گریبان ما را گرفت. دلخوش کردن به حرکت های مدنی و اَکت انسان متمدن در آوردن برای ما در ادامه هم بهای سنگینی خواهد داشت.
یا باید طبق خواسته تفکر عبدالرحمان خانی این وطن را یکجا تسلیم یک قشر خاص کرد یا اینکه چاره ای جست!

سید باقر واعظی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟