ناجی ها و معامله گری

  • انتشار: ۲۷ سرطان ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 89441

در آغاز جنبش روشنایی، رهبران زیادی آمدند روی خاک نشستند و غریبانه و دلسوزانه، اما بعد از چند روز، اکثر همین رهبران، از جنبش خارج شدند و در راس جنبش، افرادی خامی قرار گرفت که حاصل آن پرپر شدن ده ها جوانی تحصیل کرده شد و لاغیر…

اگر بحث را مصداقی نکنیم، باید از اینجا آغاز کنیم که مع الاسف در سیاست افغانی، هیچ خطی مشخصی جز خط معامله و منفعت شخصی وجود ندارد؛ آرمان ملت و عدالت و احقاق حق، همه شعارهایی قشنگی است که ملت توسط آن فریب داده می شود و کوچکترین پای بندی به تعهدها و وعده ها وجود ندارد.

نه اپوزیسیون معلوم است نه افراد درون حکومت… تا وقتی به حیث مشاور هستند، سرسخت حامی و مدافع نظام و رئیس جمهور هستند اگر اندکی دلخوری پیش آید، انگار صدها سال است باهم دشمنی دارند؛ تا زمانی که سیاستمداران ما طبق خواست شکم شان حرکت کنند، وضعیت موجود ادامه پیدا خواهد کرد.

علی ظفر یوسفی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟