مغالطه ای در باب حکومت موقت

  • انتشار: ۶ حوت ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 107366
افغانستان

سوال ۱. آیا حکومت موقت در تضاد با کل نظام فعلی است؟
اینجا یک مغالطه آشکار صورت می گیرد که حکومت موقت را در برابر کل نظام قرار داده و وقتی سخن از حکومت موقت می شود، مخالفان آن، کابوس فروپاشی کل نظام را به رخ می کشد. فارغ از طرفداری یا مخالفت با حکومت موقت، اصل حکومت موقت از لحاظ منطقی هیچ تضادی با نظام فعلی ندارد. یعنی می توان هم نظام فعلی و دست آوردهای مهم آن را حفظ کرد، هم یک دوره انتقالی و گذرا تشکیل داد. این البته به میزان قدرت و ضعف طرفین مذاکره بستگی دارد. اما، حکومت موقت قطعا حاکمان فعلی را از قدرت به زیر خواهد کشید. اینجا یک مغالطه دیگر صورت می گیرد که عده ای حاکم فعلی را مساوی با کل نظام می دانند. بازهم از لحاظ منطقی، حاکمان فعلی مساوی با کل نظام نیستند و با رفتن آنها کل نظام از بین نمی رود.

نتیجه: نهادهای اجتماعی، از جمله نظام سیاسی، ارزش نسبی دارند نه مطلق. اگر برای خیر بزرگتر، صلح، بتوان به یک دوران گذرا تن داد و از بن بست فعلی خارج شد، هیچ اشکال ندارد. حاکمان فعلی مساوی با کل نظام نیستند که مرگ خود را پیشرط حکومت قرار داده اند. می توان بدون مرگ حاکمان فعلی و عبور از آنها به حکومت موقت رسید. البته اگر راه رسیدن به صلح فقط همین باشد.
نکته: شاید با آمدن حکومت موقت، مردم ما هم از شر مشاورت خلاص شود

علیرضا شریفی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟