مثل پیشک از پشت نمی افتند!

  • انتشار: ۲۰ قوس ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 125024
افغانستان

جنرال پلاستیکی اشرف غنی به نام “ژنرال سعادت” که در دولت اشرف غنی بالاترین سمتها را داشت، در تازه ترین صحبتهای خود اقوام غیر پشتون افغانستان را عامل سقوط کشور به دست طالبان تلقی کرده است.
این ژنرال قومگرا و دردانه اشرف غنی مدعی است که پشتونها در ۲۰ سال گذشته از لایه های قدرت حذف شده بودند و قوم پشتون در افغانستان تحقیر شده اند. او مدعی است که رهبران جبهه شمال بیشترین دزدی و فساد را داشته و قدرت سیاسی را در انحصار داشته اند.
ولی عجب قومی هستند و عجب رو دارند این قوم در ۲۰ سال گذشته قدرت را قبضه کردند و با سوء استفاده از عناوین دمکراسی و قدرت آمریکا نظام سیاسی را منحرف ساخته قومی ساختند و تمامی نهادهای ملی را قومی ساختند. در نهایت نیز با خیانت آشکار قدرت را به طالبان تحویل دادند. باز هم طلبکار اند و می گویند از قدرت سیاسی محروم بوده اند!
از قرار صحبتهای این نوع افراد افغانستان راهی جز جدایی از هم ندارد. پشتونها تمامیت خواه و فاشیست هستند. اینها در طول تاریخ با معامله سیاسی و مزدوری برای بیگانگان، قدرت سیاسی در افغانستان را قبضه کرده اند از احمدشا درانی گرفته تا عبدالرحمن، داود، ترکی و امین و کرزی و اشرف غنی احمدزی همگی در معامله با بیگانگان به قدرت رسیده اند و الان نیز طالبان در معامله با پاکستان به قدرت رسیده و دولت قومی تشکیل داده و مدعی است که دولت شان همه شمول است. معنایش آن است که غیر قوم خود دیگر اقوام را اصلاً نمی بینند.
خلاصه در یک کلام با پشتون دیگر نمی شود در یک خانه زیست کرد. اقوام غیر پشتون مرد شوند و متحد شوند و همین کشور را برای همیشه تجزیه کنند و آن وقت پشتونها در همان بخش خود هر غلطی را که میکنند و دوست دارند انجام دهند و دیگر بیش از این سایر اقوام را آزار ندهند. اینطوری نمی شود که هرگونه جنایت را میکنند و خیانت و فساد را میکنند و باز دیگران را متهم می کنند.
اقوام غیر پشتون باید آگاه شوند و الان تا حدودی آگاه شده اند. اگر همین آگاهی که الان در میان اقوام غیر پشتون هست در ۲۰۰۱ می بود، الان با این بدبختی مواجه نبودیم زیرا در آن زمان تنها مارشال دوستم در نشست بن آلمان طرح فیدرالی شدن را مطرح نمود و هیچ یکی از رهبران اقوام غیر پشتون از آن حمایت نکردند. اما امروز اکثریت اقوام غیر پشتون به این آگاهی رسیده اند که افغانستان باید فیدرالی شود و مردم بر سرنوشت خود حاکم باشند تا هیچ گروه قومی در صدد تشکیل حکومت قومی نباشند.
اما با نوع رفتار پشتونها از کرزی و احمدزی گرفته تا این ژنرالان پلاستیکی پشتونها و فاشیستهای دیگر این قوم، افغانستان با فیدرالیزم هم مشکلش حل نمی گردد و باید تجزیه شود تا تمامیت خواهی پشتونها خاتمه یابد. افغانستان خانه اقوام است و هیچ قومی در آن اکثریت نیست اما امروزه پشتونها با اشغال تمامی مناطق غیر پشتونها در صدد تغییر تناسب جمعیتی هستند و می خواهند تمام کشور را از خود کنند. پس تا دیر نشده سایر اقوام که کم هم نیستند، به خود آیند و کشور را کاملاً به دو بخش تجزیه نمایند تا از شر این قوم مردم خلاص شود.
دیگر راهی پشتونها باقی نگذاشته اند و هر جنایتی را که مرتکب می شوند خود را فرشته و پاک می خوانند و اکنون که طالبان را بر مقدرات کشور با خیانت حاکم کرده اند، بازهم در خارج از کشور اینگونه القا میکنند که اقوام غیر پشتون طالبان را به قدرت رسانده است

احمدی رشاد

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟