ما چگونه رئیس جمهوری می خواهیم؟

  • انتشار: ۲۰ حوت ۱۳۹۷
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 54670

افغانستان، برای آبادانی وداشتن حکومت خوب، برای گذر از شرایط بحرانی کنونی و رسیدن به ثبات و امنیت، رسیدن به تفاهم ملی و همسویی اجتماعی ، غلبه بر تفرقه و شکاف های سیاسی و اجتماعی به رئیس جمهور و دولتمردانی ضرورت دارد که: دارای عقل و اندیشه انسانی و ملی باشد، داشتن مدرک داکتری و ماستری کافی نیست، پوپولیست یا عوامفریب نباشد، دروغ پرداز نباشد، وعده های فراتر از توان و مغایر با واقعیت موجود و ظرفیت های کشور ندهد، صادق و امین بیت المال و متعهد به تحقق خواست مردم باشد، نقض کننده قانون و متجاوز به حریم حقوقی نهادهای قانونی نباشد، خود را فراتر از قانون نپندارد، از عرصه حکومت داری برای امتیازها و تبلیغات شخصی خود استفاده نکند، ریاکار و متظاهر نباشد، کسی که اساسا نماز را بلد نیست اما برای فریب مردم تسبیح نیم متره بدست گیرد، تخصص مدیریتی در سطح ملی داشته باشد نه مدیریت انجویی، وسیع النظرباشد، عقده ای و روانی نباشد، ازلحاظ جسمی سالم باشد چون عقل سالم در بدن سالم است، خودشیفته و متوهم نباشد، و…. آیا چنین کسی را در میان نامزدهای ریاست جمهوری سراغ دارید؟

شکور اخلاقی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟