قوم گرایی مطلق!

  • انتشار: ۱۰ عقرب ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاه
  • شناسه مطلب: 133994

منازعه افغانستان بر سر مسئله قدرت /قومیت است تاکنون چهره های بسیاری از پشتون تبارها که در دوره جمهوریت کرسی نشین بودند سرو کله از میان طالبان درآورده اند به چهره دیروز و امروز این گزارشگر دقت کنید تفاوت ظاهر چهره وی مهم نیست اصل مسئله مغز و نگاه نژادگرایانه وی است که باعث و محرک این چهره سازی هاست از نظر اوغان ها طالبان احیاکننده قدرت، حشمت، اقتدار و کج کلاهی آنان است لذا ارزش این را دارد تا نکتایی را به دستار مبدل کرد و ریش و موی گذاشت!

در حکومت تک قومی طالبان اعتبار فقط خون و ژن تباری ست و بدون استثنا هرآنکس تعلق تباری با طالبان داشته باشد دست آنان را خواهد فشرد از خلیل زاد گرفته تا اصولی، از غنی و ذاخلیلوال تا آدم خان و از خرم و احدی گرفته تا این گزارشگر همه در یک صف واحد ایستاده اند

علی رضایی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟