قتلهای هدفمند هزاره ها

  • انتشار: ۱۸ میزان ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 122201

در رژیم گذشته که مزدور بیگانگان بود، قتلهای هدفمند هزاره ها به یک درآمد سیاسی برای برخی جاسوسان تبدیل شده بود، با آمدن طالبان این پدیده شدت بیشتر گرفته است. دلیلش واضح است طالبان با معامله به قدرت رسید و در واقع افغانستان به آنها سپرده شد و بهای این معامله خیانت پیشه چه خواهد بود، خدا میداند.

ولی از قراین پیداست که همان وظیفه رژیم خائن اشرف غنی در نسل کشی شیعیان و هزاره ها اینک به طالبان سپرده شده است و هزاره ها را مورد قتل و کشتار قرار میدهد و آنگاه برای شانه خالی کردن از مسئولیت خود آن را به دوش داعش و یک آدرس موهوم می اندازند. اگر داعشی وجود دارد، همانهایی هست که طالبان آنها را از زندان رها نموده و در حدود ۲۰۰۰ داعشی زندان پل چرخی با وجود پرونده های سنگین جنایت ضد بشری چرا از سوی این گروه رها شده است؟

بنابراین، مسئولیت مستقیم کشتار و نسل کشی هزاره ها و قتلهای هدفمند، اختتافهای هدفمند همگی متوجه طالبان است و اکنون این گروه قدرت را در این کشور به دست گرفته است یا امنیت هزاره ها را تامین نماید و یا هزاره ها را مسلح نماید تا خود امنیت خود را به عهده بگیرند.

از سوی دیگر جامعه جهانی اکنون کاملاً آگاهی یافته اند که هزاره ها در این کشور هیچ سازوکار محافظتی از خود ندارند بنابراین، سازمان ملل و کشورهای که نفوذ دارند می باید این سازوکار را ایجاد نمایند و این مسئولیت حقوق بشری آنهاست. تمام نهادهای حقوق بشری اذعان داشته اند که هزاره ها از سالها پیش در معرض نسل کشی و جنایت جنگی هستند و اینک در کشور افغانستان هیچ دولتی مسئولی وجود ندارد و طالبان خود یک گروه تروریستی است و هزاره ها در چنین وضعیتی مورد تهدید جدی نسل کشی و جنایت ضد بشری گروههای هراس افگن حاکم هستند. نمونه اش کوچ اجباری و قتلهای هدفمند و انفجار دیروز کندوز است و از این روی سازمان ملل باید در راستای تامین مصالح حقوق بشری خود برای محافظت از یک ملت یا گروه در معرض خطر نسل کشی، در افغانستان اقدام نماید.

احمدی رشاد

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟