فهمِ مبتنی ظلم

  • انتشار: ۲۴ میزان ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 133689

بزرگ‌ترین گروگان‌گیری و بزرگ‌ترین ظلم این است که اقلیتی، فهم خود را عین اسلام بدانند و با اعمال زور، به مردم بگویند که اسلام همان است که ما می‌فهمیم و شما نیز مجبور به‌ پیروی از آن هستید و خود حق تفکر، حق نظر و حق پرسش ندارید. هرگونه مقاومت و چالش فکری و عملی در برابر این‌ فهم‌، مخالفت با احکام اسلام است.

این وضعیتی است که ما در افغانستان با آن روبر هستیم و اسم آن را تطبیق شریعت، اجرای عدالت اسلامی و مقررات حکومت اسلامی می‌گذارند.

از اسلام فهم‌های زیادی وجود دارد که هر کدام محترم و قابل توجیه است؛ اما فهمِ مبتنی بر ظلم و ستم، عجیب، توجیه‌ناپذیر و در عین‌حال ظلم به اسلام است. هدف اساسی از فرستان انبیاء، برقراری عدالت است. جامعه‌ای که جلوه‌ی بارز آن ستم و اختناق باشد، هیچ نسبتی با آموزه‌های اسلام و هدف انبیاء ندارد.

سید جواد سجادی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟