فرق و مذاهب مسیحیت را بطور دقیق بشناسید

  • انتشار: ۲۳ حمل ۱۳۹۹
  • سرویس: اطلس پلاس
  • شناسه مطلب: 83091

برخلاف آنچه تصور می شود که مسیحیت از ابتدا بصورت دین یکپارچه و متحدی بوده و بعدها به فرقه های مختلف تقسیم شده است باید بگوئیم که مسیحیت از ابتدا با تکثر آغاز شد و این تکثر فرقه ها به دلیل وجود برخی موضوعات پیچیده ای بود که در میان مومنان به مسیح وجود داشت، در این مقاله به بررسی فرق مسیحیت می پردازیم.

فرق مسیحیت
فرق مسیحیت

بررسی فرق مسیحیت

سده اول پیدایش آئین مسیح، فرق مسیحیت به سه بخش تقسیم می شود:

الف. دوران حضور حضرت مسیح ـ علیه السلام ـ (۱ تا ۳۰ میلادی)
ب. عصر گسترش مسیحیت. (۳۰ تا ۶۴ میلادی)
ج. عصر نزاع های عقیدتی. (۶۴ تا حدود ۱۰۰ میلادی)

در خصوص دوران حضرت مسیح که وجود خود حضرت مسیح علیه السلام مانع از هرگونه تشتت و پراکندگی گشته و بنابراین مسیحیت دوران کم حاشیه ای را گذرانده است.

در عصر گسترش مسیحیت دو شخصیت بسیار تأثیرگذار بودند، که عبارتند از پطرس و پولس.

و می توان به صراحت عنوان کرد که از عصر گسترش مسیحیت انشعاب فرق مسیحیت با تأثیرگذاری این دو شخص آغاز شد و مسیحیت به طرفداران پطرس و طرفداران پولس تقسیم شدند.

عصر بعدی در سده اول مسیحیت که دوران نزاع عقیدتی به شمار می رود، و پس از کشته شدن پطرس و پولس آغاز گردید، اندیشه و عقاید پولس و طرفداران آنان بر عقاید پطرس غلبه یافت.

تا حدود قرن چهارم هجری میلادی شکاف عقیدتی دیگری در میان فرق مسیحیت ایجاد نشد و پس از قرن چهارم که امپراطوری روم به دو بخش امپراطوری روم غربی با پایختخی روم که عقاید کاتولیک داشتند و امپراطوری روم شرقی با پایتختی قسطنطنیه که ارتدوکس نامیده می شدند تقسیم شد، اولین شکاف در میان مسیحیت نیز شکل گرفت.

پس در این دوران می توان فرق مسیحیت را اینگونه بررسی کرد:

طرفداران پطرس؛ که در همان قرن اول میلادی مغلوب عقاید پولسی شدند.

طرفداران پولس؛ این دسته خود نیز با صرف نظر از انشعابات کوچکی که در طی قرون ۱ تا ۴ داشتند در قرن
چهارم به دو گروه عمده تقسیم شدند که عبارتند از: ارتدکس ها و کاتولیک ها.

در ادامه به بررسی فرق مسیحیت که از این دو مذهب سرچشمه می گیرند می پردازیم:

فرقه های ارتدوکس

ارتدوکس ها در بازه زمانی قرون ۴ تا ۱۶ میلادی دارای انشعابات و شاخه های فرعی ای شدند که اگر به اختصار بخواهیم از آنها نام ببریم به شرح زیر می باشند:

ـ نساطره
ـ ارمنیه
ـ سریانیه؛ علت پیدایش این فرقه اختلاف عقیده در مورد طبیعت حضرت مسیح بوده است و بعدها به اسم کلیساهای خلقدونیه شناخته شدند.
ـ قبطیه
ـ کلدانیه
ـمارونیه

فرقه های کاتولیک

بیشترین انشعاب و پراکندگی مذهبی در میان فرق مسیحیت از سوی کاتولیک ها صورت پذیرفته است؛ در ادامه به معرفی فرقه های مختلف کاتولیک در سه محور جداگانه می پردازیم:

قرن ۲ تا ۶ میلادی

مذاهب کاتولیک که در محدوده زمانی قرن ۲ تا ۶ میلادی پدید آمدند عبارتند از:

ـ یعقوبیه؛ نان دیگر این فقه مذهبی یعاقبه می باشد و قائل به طبعیت واحد برای حضرت مسیح می باشند.

ـ موارنه؛ این گروه که نام خود ار قدیس مارون گرفته اند در قرن چهارم میلادی در سوریه زندگی می کرده اند.

ـ ملکانیه؛ یکی از گروه های قدیمی و فرق مسیحیت می باشند که پیروان ملکا بوده اند، ملکا در روم زندگی می کرده و اکثر مردم روم مذهب ملکانی دارند. همچنین اولین گروهی هستند که قائل به تثلیث و اقانیم ثلاثه شدند.

ـ مونوفیزیه؛ پیروان این مذهب نیز مانند فرقه یعقوبیه قائل به طبیعت واحد برای حضرت عیسی بوده و معتقدند که انسانیت حضرت مسیح در الوهیت او ذوب گرشته است.

این فرقه در قرن پنجم میادی توسط ابوتخوس نشر داده شد و در مصر و حبشه و سوریه و عراق پیروانی دارد.

ـ الیانیه، الیلیارسیه، سبالیوسیه، نوئتوسیه و بولسیه از دیگر فرق مسیحیت می باشند که در بازه زمانی قرن ۲ تا ۶ میلادی پدید آمدنند.

قرن ۶ تا ۱۶ میلادی

مذاهب مسیحی کاتولیکی که در این محدوده زمانی ایجاد شدند عبارتند از:

ـ مونوتولیه؛ که توسط سرحیون اول در قرن ۷ میلادی تأسیس شد و هدفش این بود که دو فرقه مونوفیزیه و یعقوبیه را که قائل به طبیعت واحد برای حضرت عیسی بودند را جمع کند.

ـ یسوعیون؛ که توسط اغناطیوس دولویولا پدید آمد و بابولس ثالث نیز نام دارد.

ـ الکاتاد؛ یا انقیاء که در قرن ۱۲ و ۱۳ میلادی وجود داشته اند و معتقد به این هستند که خداوند متعال الهه خیر و شیطان الله شر است و انسان جمع میان الهه شر و خیر است.

قرن ۱۶ تا ۲۰ میلادی

گروه مذهبی کاتولیک که یکی از فرق مهم مسیحیت به شمار می رود در فاصله زمانی میان قرن ۱۶ تا ۲۰ میلادی به دلیل بروز اصلاحات دینی فارغ از تقسیم بندی های فوق به دو گروه بزرگ کاتولیک ها و پروتستان تقسیم شدند و البته که هر کدان از این دو گروه نیز انشعابات مذهبی و فرقه ای زیادی یافتند که به اختصار به معرفی فرقه های مهم پروتستان اشاره می کنیم:

پروتستان ها از تعالیم انجیل و اطاعت از کلیسای روم سرباز زدند و اعتنایی نسیبت به دستورات صارده از پاپ ها ننمودند.

در عین حال چند دستگی و تقسیم شدن به فرقه های مختلف به میان آنان رراه یافت

ـ لوتریه؛ از مهم ترین گروههای و فرق پروتستان به شمار می رود که توسط مارتین لوتر پایه ریزی شد

ـ جیش الخلاص؛ توسط ویلیان بوث در لندن تأسیس شد.

ـ میتودیه؛ در آمریکا و در سال ۱۸۷۶ میلادی تأسیس شد.

ـ عنصریه؛ به دین فقرا نیز مشهور است و در آمریکا ایجاد شد.

ـ شهود یهوه؛ به شاگردان کتاب مقدس نیز معروف اند.

برخی از اعتقادات آنان به شرح زیر است:
ـ دوران امت ها به پایان رسیده و به زودی عهد ملکوت خدا آغاز می شود.
ـ قائل به اب و ابن هستند و روح القدس را قدرت فعاله اب می دانند نه اقنوم سوم.
ـ برگشت مسیح را با جسد و روح منکر و فقط قائل به رجعت روحانی او هستند.
ـ آنها انتقال خون را حرام می دانند.