عوامل و سطح فاجعه را تقلیل ندهیم!

  • انتشار: ۱۵ میزان ۱۴۰۲
  • سرویس: دیدگاه
  • شناسه مطلب: 155814

این که محمداشرف غنی احمدزی، یکی از خاینین اصلی کشور می باشد، هیچ جای شک و تردیدی وجود ندارد.

خاین بودن او از همان دوران اول کاندیداتوری ریاست جمهوری کاملا بر بنیاد موضع گیری ها و سخنانش کاملا آشکار بود. اما این تشنگان قدرت و حریصان برثروت و خودکم بینان عقده حقارت عقل و دیده شان کور بود و نردبان خودکامگی او، و ابزار بازی کثیفش شدند.

خیانت اشرف بزرگ تر و سنگین تر از آنست که بتوان در اینجا فهرست کرد و شرح داد. اما هیچ دیکتاتوری، هیچ حاکم نلایقی، هیچ زمامدارفاسدی به تنهایی نمی تواند با سرنوشت یک کشور بازی کند، و حقوق مردم را ضایع سازد.

چنین حاکمان و زمامداران و دیکتاتوران در همراهی عده ای از اطرافیان، که هرکدام برمبنای منافع و یا تحلیل غلط با او همراه و هم داستان شده اند، و نیز بستر و شرایط اجتماعی و سیاسی چنان روزگار نحس تمام عیار را رقم می زنند.

تصویری که در صفحات مجازی در چرخش است از نگاه عده ای از مشترکین صفحات مجازی اشرف غنی احمدزی عامل آن معرفی شده است. یعنی ناتوانی در مدیریت کشور و سیاست فسادآلود او سبب شده است که همه عرصه ها، ازجمله عرصه توسعه شهری و بهداشت کشور به چنان روزی مبتلا گردد.

البته اشرف غنی احمدزی، برمبنای مسئولیت و مقام وی، عامل نخست و متهم اصلی می باشد، اما همانطور که گفته شد او در خلق این وضعیت دردآور و گسترش فساد و هدر رفتن فرصت های تاریخی و در نهایت ارتکاب خیانت تنها نبوده است.

ما نیز در بازخوانی و تحلیل های خود باید این هشیاری و دقت را داشته باشیم که عوامل و زمینه های خیانت و جنایت در کشور را محدودنساخته و آن برمحور یک فرد، در حد نتیجه رفتار فردی تقلیل ندهیم.

فاجعه و خیانت های که ما وارث آن هستیم محصول و نتیجه سیاست ها و کارکردهای سیستماتیک و سازمان یافته جمعی می باشد که هریک از اعضای آن سهم و منافع و سود خود را از آن فاجعه و خیانت برداشت نموده اند و خود را در پشت سر یک زمامدار یا حاکم نامطلوب و خاین پنهان ساخته اند.

عبدالشکور اخلاقی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟