طرح های امنیتی آقایان محقق رد و از دانش مورد بی توجهی قرار گرفته است !

  • انتشار: ۱۵ جوزا ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 114190

طرح امنیتی محمد محقق را که راجع به ایجاد نیروهای مقاومت در بعضی مناطق آسیب پذیر هزارستان و مناطق هزاره نشین شهر کابل بود اشرف غنی احمدزی رد و مسوولیت آن را به خاطر که محقق آزرده نشود به گردن امنیت ملی انداخته است و طرح آقای دانش را نه رد و نه مورد تایید قرار داده بلکه آن را مانند طرح های قبلی نادیده گرفته است .

گرچه طرح امنیتی هیچ ربطی به آقایان محقق و دانش ندارد و حلقه تنگ قومی قدرت به خاطر انحراف اذهان عامه و فرار از مسئولیت در میان هزاره ها فتنه انگیزی می کنند ، مگر هزاره ها یک جزیره جدا از افغانستان است که سکتورهای امنیتی مسوولیت طرح امنیتی هزاره ها را ندارند ؟

هسته اصلی قدرت در درون ارگ طالبان را نسبت به هزاره ها ترجیح می دهند و فکر می کنند که اگر هزاره ها مسلح شوند به یک قدرت ضد طالب تبدیل می شوند و این اصلأ برای حلقه اصلی قدرت پذیرفتنی نیست و به خصوص اینکه بعضی از حلقه ها در درون ارگ و وابسته به ارگ در راستای تسلیم خاموش قدرت به طالبان زیر نام عقب نشینی تاکتیکی مصروف اند .

رد طرح محقق باعث خرسندی ساده اندیشان پیروان و اطرافیان سرور دانش گردیده و از خرسندی چه چه و به به دارند که طرح دانش زیر کار است و حتی داوود ناجی به آقای محقق طعنه زده و طرح محقق را به نام مفرزه محقق یادکرده و از رد آن خبر داده است .
این ساده اندیشان بی‌خبر از دنیا و بی‌خبر از سیاست نمی دانند که فرق بین سرور دانش و کاربران شبکه های اجتماعی در چه است ؟ سرور دانش هم از نسل کشی هزاره ها و عدم تامین امنیت شکایت دارد و کاربران شبکه های اجتماعی هم از عدم تامین امنیت و نسل کشی هزاره ها شکایت دارند .

فرهنگ جمهوری قومی سه نفره و فرهنگ بخش از جامعه افغانستان موافق با نسل‌کشی هزاره ها ، حذف هزاره ها و توجیه نسل کشی هزاره ها است و حتی عده ای از حذف و نسل کشی هزاره ها لذت می‌برند چون همینگونه تربیت و پرورش یافته اند .
مشکل امنیت هزاره ها اکنون بیشتر به خود هزاره ها ارتباط دارد ، حلقه تنگ قومی قدرت بارها از تامین امنیت هزاره ها در هنگام نسل کشی سخن گفته اند و بعد از چند روز فراموش کرده اند و اینبار هم چنین می کنند و حتی اکنون در مورد نسل کشی هزاره ها بی تفاوت شده اند در دو کشتار اخیر بعد از حادثه غمبار مکتب سیدالشهدا که در حدود بیش از بیست نفر جان باختند ارگی ها خود را ناخبر انداختند و در قبال نسل کشی هزاره ها بی تفاوتی اختیار کردند و حتی پیام تکراری تسلیت را پخش نکردند .

اکنون که آقای خلیلی سکوت کرده و آقای محقق از رد طرح امنیتی شکایت دارد و آقای دانش در سطح یک فعال شبکه های اجتماعی از زیر دستان خود گلایه دارد برای مردم عادی هزاره در شهر کابل است که دور هم جمع شوند و با نیروهای داوطلب و فقط با چوب در دسته های چند نفری جلو نسل کشی را بگیرند .

در راستای تنظیم داوطلبان وکلای گذر ، ملاهای مساجد ، اساتید دانشگاه ، معلمین ، صاحب منصبان بازنشسته و سایر افراد خییر جامعه می‌توانند نقش بسیار موثر را داشته باشند .

قهرمان مردمی در بسیاری وقت ها در چنین یک وضعیت بحرانی و سرنوشت ساز از میان مردم قامت بلند می کند و امید می رود که از میان هزاره ها باز چنین یک قهرمان سربلند نماید .

حسن علی عدالت

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟