شورش زندانیان افغانستانی در بازداشتگاهی در اندونزیا

  • انتشار: ۲ ثور ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعیبین الملل
  • شناسه مطلب: 39776

رسانه های اندونزیا گزارش دادند که ده ها از مهاجران افغانستانی که در بازداشتگاهی در بالیکپاپان زندانی بودند دست به شورش زدند و کمره های امنیتی و دروازه های این بازداشتگاه را تخریب کردند.

جاکارتا پست نوشته است که این مهاجران غیرقانونی از دولت محلی بالیکپاپان خواستند تا وضعیت آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.

گفته می شود، حدود پنج هزار نفر پناهجوی افغانستانی در اندونزیا به سر می برند که بیشترآنها به دلیل سرنوشت نامعلوم در وضعیت روانی نامطلوبی قرار دارند.

طبق این گزارش برخی از این مهاجران غیرقانونی بیش از 10 سال است که برای رفتن به استرالیا در اندونزی به سرمی برند.

‘وینی فیرتا’ رئیس پلیس شهر بالیکپاپان اندونزی دراین زمینه گزارش داد: این مهاجران غیرقانونی 20 دوربین مدار بسته ، درها و وسایل مختلف این بازداشتگاه را تخریب کردند.

طبق این گزارش با حضور180نفر از نیروهای پلیس و نظامی محلی اندونزی اکنون اوضاع دراین بازداشتگاه را تحت کنترل گرفته اند.

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟