شاروالی کابل 160 کیلومتر سرک را قیر ریزی میکند

  • انتشار: ۱۱ حوت ۱۳۹۴
  • سرویس: اجتماعیتیتر 2
  • شناسه مطلب: 12486

شاروالی کابل، از بازسازی۱۶۰کیلومتر سرک در سال ١٣٩٥خبر داده، میگوید که حدود ۸۰۰ کیلومتر سرک قيرريزى شده را که در گذشته تخریب گرديده بود، بازسازی نموده اند.

به گزارش خبرگزاری اطلس به نقل از چژواک، محمد اسلم اکرمی سرپرست شاروالی کابل، سال آینده رایک سال استثنایی در ساخت و سازخواند وگفت که درسال آينده به شمول سرک های خیرخانه، خشت هوختیف، لب جر، مقابل تنظیف و ساحۀ تایمنی، سایر سرک های شهرکابل نیز قیرریزی خواهند شد.

اکرمی درموردهزينۀ اين سرکها توضيح نداد و به آژانس خبری پژواک گفت که ازبيش از يک دهه بدينسو، ۱۵۰۰ کیلومترسرک شهرکابل قیرريزى شده که ازآن جمله، حدود ۸۰۰ کیلومتر آن تخریب گرديده و بازسازی شده است.

شهريان کابل، همواره ازخرابى سرک ها شکايت کرده و با انتقاد ازشاروالى دربخش بازسازى، گفته اند که به خصوص از زمانى که شهرکابل، بدون شاروال است، بازسازى بسيار بطى به پيش ميرود.

سرپرست شاروالی کابل، خراب بودن کانال وزیر آباد درنزديکى چهارراهى سرسبزى شهرکابل رایک مشکل جدی خواند وافزود زمانی که باران می­بارد، تمام منازل اطراف این کانال پُر از آب می­شود.

به گفتۀ وى، این کانال یکی از نقاط مهم آبگیر شهرکابل بوده که طرح دیزاین آن، نهایی شده و تا یکماه دیگر به کمیته ملی تدارکات می­رود تا به اعلان گذاشته شود و بعداً کار آن آغاز شود.

اکرمى از نبود شاروال و دومعین شاروالى ابراز نگرانی کرده گفت: “نبود اين سه مقام، خواهی نخواهی مشکلات زیادی را در برنامه های سال آیندۀ ما به وجود خواهد آورد؛ اماحکومت تصمیم  خود را می­گیرد که یک شاروال و معین تعیین کند؛ تا بخاطر توسعه شهر، به شکل مشترک کار شود. ”

اين درحالى است که محمد یونس نواندیش شاروال کابل، بتاریخ اول جدی سال ١٣٩٣ استعفا داد و بعد از آن، اين اداره از سوى سرپرست اداره ميشد؛ اما از حدود دو هفته به اين طرف، سرپرست شاروالى نيز برکنار گرديده است.

اخیراً برخى اعضاى مشرانوجرگه نیز خواهان معرفى هرچه زودتر يک شخص از باشندگان کابل به حيث شاروال کابل شده، و گفتند که بعد از اين، نبايد کابل بدون شاروال باشد.

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟