سیلابی که همه چیز را با خود می‌برد

  • انتشار: ۲۲ ثور ۱۴۰۳
  • سرویس: دیدگاه
  • شناسه مطلب: 180326

صدها کشته و ویرانی هزاران خانه و تلف شدن هزاران راس گوسفند، نتیجه سیلاب های متعددی است که در چند روز گذشته، ولایت مختلف کشور را در بر گرفته است.

اداره طالبان، پس از وقوع این حوادث، حتی قادر نیست که کمترین خدمات را به هموطنان سیل زده ارایه کند چه رسد به اینکه برای مهار سیلاب ها، برنامه ای داشته باشد.

آبخیزداری و مهار سیلاب های فصلی در مناطق کوهستانی، از ضروریات مهم کشور است که هیچ وقت در برنامه های کاری حکومت های افغانستان نبوده است.

سد سازی های سالهای اخیر، بیش از آنکه جنبه فنی داشته باشد و طرح هایی برای توسعه منابع آبی کشور شمرده شود، جنبه سیاسی دارد و به منظور در اختیار گرفتن کنترل آب برای تحت فشار قرار دادن همسایه ها از آن استفاده می‌شود.

اداره کنونی حاکم بر کشور، نه منابع مالی کافی برای اجرای پروژه های کلان را در اختیار دارد و نه از نظر فنی قادر است پروژه های بزرگی نظیر کانال قوش تپه یا توسعه سد های مختلف در غرب کشور را انجام دهد.

کاملا بدیهی و روشن است که اجرای طرح بزرگی همچون کانال قوش تپه که نیازمند عکسبرداری های متعدد هوایی با پهپاد و تامین لوجستیکی بسیار قدرتمند است، توسط طالبی که تازه از کوه پایین شده، ممکن نیست.

اینکه دست چه کسانی در پس اجرای چنین طرحهایی است و چه اهدافی را دنبال می‌کند، باید در جای خودش به صورت مفصل بررسی شود، اما نباید از این حقیقت چشم پوشید که طالب، به ابزاری در مسیر نزاع نیابتی و تعارض منافع کشورهای متعدد در منطقه تبدیل شده است و چنین روندی، به نفع مردم افغانستان نیست.

کنترل آب های افغانستان، یک امر ضروری است، اما سیاسی کردن آن برای تامین منافع برخی از کشورهای خارجی و آسیب زدن به برخی دیگر از کشورها غیر قابل قبول است.

اگر کنترل آب ها توسط طالبان، یک مسأله سیاسی نیست، این پرسش قابل طرح است که چرا تمرکز طالبان فقط بر کانال قوش تپه و آب هیرمند است بی آنکه به سایر منابع آبی که وارد پاکستان می‌شود، توجهی صورت بگیرد؟

در سه سال گذشته، طالبان، با رندی از مسأله آب به عنوان یک ابزار اعمال فشار بر همسایگان استفاده کرده اند و جالب تر اینست که برخی همسایگان هم، با این رندی کنار آمده اند.

در روزهای گذشته، سیلاب هایی که طالبان توان مهار آن را نداشته اند به سمت ایران سرازیر شده و برخی مقامات ایرانی، تلاش دارند آن را به عنوان سهم حقابه ایران جا بزنند در حالیکه منابع رسمی و نهادهای مرتبط، چنین چیزی را تایید نمی‌کنند.

اینکه طالبان بخواهند از هر ابزاری برای تحت فشار دادن همسایگان سوءاستفاده کنند قابل فهم است، اما اینکه قربانی، با جانی همراهی کند، حقیقتا قابل فهم نیست.

واقعیت این است که سیلاب اصلی، خود طالب است. حجم خرابی های این سیلاب ویرانگر، بعد از فروکش کردن طوفان معلوم خواهد شد.

سید احمد موسوی مبلغ

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟