سوریه سازی طلوع نیوز

  • انتشار: ۳ ثور ۱۳۹۹
  • سرویس: اجتماعیدیدگاه
  • شناسه مطلب: 84017

مدتی هست که تلویزیون خصوصی طلوع به نشر این کلپ یعتی یکسان سازی خطر حضور “داعش ـ فاطمیون درکشور اقدام کرده است.

چند نکته : ۱ آین نامه و اساسنامه تلویزیون طلوع ، پخش هرنوع کلپ و گزارش که در آن تنازعات قومی، سمتی، زبانی و مذهبی دامن زده شود را منع قرار داده است و نشر این کلپ بر طبل تنازعات مذهبی می کوبد.

۲_ مسلم است که شاخه خراسان داعش در کشور از چندین سال بدینسو فعال بوده و حملات مرگباری به این گروه نسبت داده شده است اما تا هنوز کدام منبع رسمی از فعالیت و حضور فاطمیون در کشور گزارش نداده و تایید نکرده اند بنابراین یکسان سازی این دو پدیده غیر افغانستانی سوال بر انگیز و بسیار خطر ناک است.

۳_ مسلم است نشر این کلپ می تواند جنگ فرقه ای و سوریه سازی افغانستان را تداعی کند و این بر خلاف این نامه و اساسنامه این رسانه است و برای کشور بسیار خطر ناک می باشد.

۴ـ در حالیکه کشور بیش از هرزمان دیگر به وحدت و همدلی نیاز دارد پخش چنین کلپ ها و گزارش ها جام زهر است و کشور را به پرتگاه سقوط و نزاع های فرقه ای نزدیک می سازد. از وزارت اطلاعات و فرهنگ جدا خواسته میشود که بر کار کرد این رسانه ها نظارت نمایدو همچنین طلوع نیوز را مورد بازخواست قرار دهد.

۵_ آزادی بیان و عقیده یک اصل است اما ترویج تنازعات و تفاضلات قومی و مذهبی به هیچ عنوان آزادی بیان نیست بلکه کشاندن جامعه بسمت خشونت های مذهبی است که هیچگاه با اصول ارزش های دمکراسی همخوانی ندارد.

۶_ افغانستان از افراطیت و تنازعات مذهبی و زبانی بشدت رنج برده است بنابر این به همان اندازه که رنج حضور گروه های مذهبی مانند داعش، طالب و… برایش تحمل ناپذیر است حضور فاطمیون نیز آتش بر خاکستر این پیکر زخم خورده محسوب میشود و مورد پذیرش نیست.

۷_ از نهاد های ناظر بین المللی بر مطبوعات نیز جداخواسته میشود که در چنین موارد بی تفاوت ونظاره گر نباشند.

احمد بصیر بیک‌زاد

احمد بصیر بیک‌زاد

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟