سوالاتی درباره انفجار در موترهاى مسافربرى که باید از خود بپرسیم

  • انتشار: ۲۳ جوزا ۱۴۰۰
  • سرویس: امنیت و حوادثدیدگاه
  • شناسه مطلب: 114706

دولت که از قبول مسئوولیت امنیت استعفا داده و مشخص نیست چه زمانى تدابیر دولتى امنیت، اعمال مى شود. ما به عنوان مردم باید این سوالات را در خصوص حوادث اخیر انفجار در موترهاى مسافربرى از خود بپرسیم و ظرفیت هاى لازم را جستجو کنیم.

١- کسانى که مسئوول ایستگاه هاى مسافربری هستند ( نمایندگان معلولین ) چه کارى جهت نظارت بر موترها مى توانند؟

٢- درایوران موترهاى لینى چه کمکى در تشخیص افراد مى توانند؟

٣- آیا مى شود با کمک اتحادیه موترداران لینى در هر ایستگاه یک یا دو نفر، مسئوول ترصد ایستگاه و مسافران باشد؟

۴- کلینرهاى موترهاى مسافربرى در مبدا ایستگاه و در مسیر که مسافر پیاده یا سوار مى شود، چه همکارى جهت حفظ جان مسافران مى توانند؟

۵- مسافران چقدر می توانند مراقب و مواظب رفتار همراهان خود در داخل موتر باشند؟

ما به یک نگاه بیدار و همیشه آگاه در هر فرد جامعه خود نیاز داریم. اصلا کار اشتباه نخواهد بود که در ایستگاه ها و در جمع مسافران به همه مشکوک باشیم. فریب ظاهر هیچ کسى را نخوریم.

شجاع حسین محسنی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟