سهمیه بندی استعداد ها در افغانستان!

  • انتشار: ۱۹ قوس ۱۳۹۳
  • سرویس: بازار شایعات
  • شناسه مطلب: 1836

سید میثم احسانی نوشت:

افغانستان سر زمینی که در آن، خون انسان ارزان ترین است، دزدی و رشوه جز فرهنگ شده، غارت و چپاول نشانه خردمندی، لنگی و پتو نشانه ی عزت و وقار، قلدری نشانه قدرت و اقتدار، بی سوادی نمادی از وکالت، اسلام سمبول انتحار و انفجار، ریش تراشیدن الگوی مدرن شدن، در جنگ خدا رفتن نشانه ی دیگر اندیشی از نوع روشنفکری، قوم گرایی یعنی عدالت خواهی، مذهب وسیله سوار شدن بر گرده های مردم، بی کار ماندن یعنی فعال مدنی شدن، رسانه وسیله ترور شخصیتی، زن بودن یعنی وسیله پروژه گیری، مرد بودن تصویری خشونت و جوان بودن چهره ناکارا و احساساتی می باشد.

اما جالبتر ازین ها، به تازه گی ها، وزارت و وزیر خردمند و بیسوادالسویه تحصیلات عالی تصمیم بر سهمیه بندی استعداد ها نیز گرفته است تا با سهمیه بندی کانکور، استعداد، توانایی، ظرفیت و شایستگی را به گونه عادلانه از مجرای ماشین علم سنج،در میان جوانانکه که زحمت کشیده اند و در کنج سرای ها بهترین درس را خوانده اند، با دانش آموزان و جلالت مابان مکتب گریز، مسلک و الفراری و تشله باز تقسیم کند.

این نه تنها. بر خلاف همه نورم ها و.معیارهای علمی و اموزشی میباشد که حتی بزرگترین اهانت به انسانیت و شرافت انسانی قلم داد می شود.

آقای عبید تو بر اساس کدام معیار و دلایل دست به چنین کاری زده ای و چگونه پاسخ میدهی که لیاقت و استعداد جوان این سرزمین را به سخره بگیری..؟ متاسفم به این سرزمین و شرم مان باد با چنین وزیر و کارگذارانی دولتی که از احمقانه ترین، طرح های مغرضانه و پوج حمایت میکند.

پ ن پ: آهای فیسبوک خیل ها، یکم از واژه بازی های مجازی بکاهید و بر عمل تان بیفزایید تا جلو این گونه حرکات را بگیریم ورنه فردا شاهد سوژه های بیشتری ازین دست، خواهیم بود…..

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟