سخنی در باب استراتژی حفظ و تبیین هویت تشیع

  • انتشار: ۱۰ دلو ۱۴۰۲
  • سرویس: دیدگاه
  • شناسه مطلب: 170643

صاحبان یک هویت اجتماعی گاهی خودشان فعال هستند، عاملیت دارند و هویت خود را بازتاب می دهند و برای دیگران معرفی می کنند و گاهی انفعالی عمل می کنند و منتظر می مانند تا دیگران محتوا های مورد نظر خود را برای هویت این گروه قالب کنند و تصویری متفاوت و جعلی از آنان ارائه کنند.

تنها استراتژی موثر برای حفظ یک هویت از تحریف و جعل، کنشگر بودن و فعال بودن صاحبان هویت است.

کتاب ها و نوشته هایی که اخیرا دیگران برای تبیین هویت شیعه می نویسند و در آن هویت شیعه را تحریف و تخریب می کنند، بیش از هر چیز انفعال جامعه شیعه افغانستان را نشان می دهد.

مخاطب اول این انفعال و کم کاری، جامعه روحانیت شیعه است.
تعدادی از این بزرگواران، به جای اینکه هویت و اعتقاد خود را برای دیگری یا همان غیریت هویتی تعریف و تبیین کنند، علم و فضل خود را به قوم و تبار خود و به جامعه کمک کننده شیعیان مهاجر افغان در غرب تبیین و اثبات می کنند.

هر روز که می گذرد، بر طول القاب افزوده می شود اما فعالیت تبیینی چندانی وجود ندارد.
هر مسجد می تواند یک ظرفیت تبلیغی در عرصه عمومی و مجازی باشد. هر مسجد و هر روحانی می تواند یک کانال آنلاین مجازی، برای بیان واضح و روشن اعتقادات و تاریخ شیعه به زبان های پشتو و فارسی داشته باشد. هزینه بالا و تکنولوژی خاصی هم نمی طلبد.

تعدادی از این بزرگواران کانال های متعدد در فضای مجازی دارند اما سخنرانی های شان ناظر به مسئله اصلی جامعه شیعه افغانستان نیست. مسئله شناسی دقیقی ندارند تا در پاسخ به همان مسائل به زبان لین و جدال احسن و فارغ از تعصب، مذهب اهل بیت را معرفی کنند و این هدف را در زندگی روزمره خود از روابط اجتماعی تا سخنرانی ها تعقیب کنند.

این موضوع شامل حال متولیان غیر روحانی مراکز دینی و جوانان متدین نیز می شود. طلبه ها و روحانیون شیعه افغانستانی مقیم کشورهای خارجی نیز می توانند در این عرصه و با استفاده از ظرفیت فضای مجازی فعال شوند.

شدیدا نیاز به تولید و نشر محتوا به زبان های فارسی و مخصوصا پشتو داریم. فردی که سال ها در محیط های متعصبانه درس خوانده و افکار تند، غیر واقعی و رادیکال در مورد تشیع به او تدریس شده، بیش از هر چیز، نیاز به تبیین و شنیدن دارد.
بایستی حتی نسبت به متعصب ترین افراد، نگاه مشفقانه و رویه قانع کننده داشته باشیم تا بتوانیم او را با حقیقت هویت تشیع آشنا نماییم و از میزان آسیب ها و مضرات کم کنیم.

اگر هویت اجتماعی خود را حفظ نکنیم، در اثر همین تبلیغات، امنیت اجتماعی و سپس همه ابعاد امنیت جامعه تشیع در معرض تهدید قرار می گیرد.

شجاع حسین محسنی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟