ریاست اجراییه نماینده خاص در امور مهاجرین پاکستان، انتصاب کرد!

  • انتشار: ۱۷ اسد ۱۳۹۵
  • سرویس: اجتماعیتیتر 2سیاست
  • شناسه مطلب: 14618

ریاست اجراییه طی مراسمی در قصر سپیدار، سید محمود گیلانی به عنوان مشاور ارشد در امور اقوام و سرحدات و نماینده خاص این ریاست در امور مهاجرین مقیم پاکستان انتصاب گردید.

رئیس اجرائیه با انتشار خبرنامه ای گفته است که؛ طی یک مراسم، با حضور مسوولین ریاست اجرائیه، سید محمود گیلانی را به عنوان مشاور ارشد در امور اقوام و سرحدات و نماینده خاص ریاست اجرائیه در امور مهاجرین مقیم پاکستان معرفی نمود.

در این نشست رئیس اجرائیه سید محمود گیلانی را شخصیت نیک و متعهد خواند و به ریاست دفتر هدایت داد که تسهیلات مورد نیاز را فرا راه مشاور جدیدالتقرر در ریاست اجرائیه فراهم نماید.

وی همچنین به سید محمود گیلانی هدایت سپرد که هماهنگی لازم را با وزارت مهاجرین وعودت کنندگان بمنظور رفع مشکلات مهاجرین ایجاد نماید و افزون بر آن برنامه های نهاد های بین المللی که در امور مهاجرین فعالیت دارند را از نزدیک تعقیب و رابطه نزدیک برقرار نماید.

در ادامه خبرنامه آمده است که سید محمود گیلانی ضمن سپاسگزاری از مقام ریاست اجرائیه مبنی برانتصاب وی به حیث مشاورارشد در امور اقوام و سرحدات و نماینده خاص ریاست اجرائیه درامور مهاجرین مقیم پاکستان، تعهد نمود که سعی می کند مسوولیت محوله را با کمال اخلاص و تعهد انجام دهد.

وی در ادامه صحبت هایش از مقام ریاست اجرائیه و سایرهمکاران در این ریاست خواستار همکاری برای پیشبرد موفقانه مسوولیت اش گردید. مشاورارشد ریاست اجرائیه همچنین یکی از راه های موثر برای رفع مشکلات مهاجرین را در پاکستان، برقراری تماس های مستقیم مقامات افغانستانی با مقامات پاکستانی دانست.

نظرات(۱ دیدگاه)

نظر شما چیست؟