بررسی سند دعای گنج العرش + متن و ترجمه دعای گنج العرش

  • انتشار: ۲۸ دلو ۱۳۹۸
  • سرویس: اطلس پلاس
  • شناسه مطلب: 78217

کسانی که اهل خواندن ادعیه هستند با دعای گنج العرش نیز آشنایی دارند و یا حداقل اسم آن را شنیده اند. این دعا در کتاب ادعیه جدید ذکر شده و در میان مردم مرسوم و متداول است. اگرچه عده ای از محققین در سندیت این دعا شک و تردید دارند و معتقدند این دعا از معصومین علیهم السلام صادر نشده است. در ای مقاله توضیح مختصری درباره سند دعای گتج العرش می دهیم و در ادامه متن و ترجمه دعای گنج العرش را نیز می آوریم. با ما همراه باشید.

بررسی سند دعای گنج العرش

همانطور که گفته شد، بسیاری از محققین دینی معتقدند دعای گنج العرش سند محکمی ندارد و نمی توان را به معصومین علیهم السلام منسوب کرد. این دعا پیشینه چندانی در میان کتب روایی و ادعیه ندارد و در کتب متاخر ذکر شده است.

دعای گنج العرش

آنچه پژوهشگران دینی می گویند این است که این دعا در هیچ کتاب معتبر و حتی غیر معتبر قدیمی یافت نشده است و لذا هیچ سندی برای آن نمی توان پیدا کرد.

علاوه بر این، به گفته محققین معارف دینی، دعای گنج العرش به لحاظ قواعد نحوی زبان عربی دارای ایراداتی است و اشتباهات دستور زبانی دارد و مشخص است که این دعا از سوی معصومین علیهم السلام صادر نشده است.

با توجه به آنچه گفته شد، دعای گنج العرش هیچ پشتوانه سندی و روایی ندارد و نمی توان آن را به یکی از معصومین علیهم السلام نسبت داد. در ادامه با توجه به این امر که این دعا صادر از معصوم نیست، متن دعای گنج العرش و ترجمه آن آورده می شود.

متن دعای گنج العرش

بَسْم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمْ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبحانَ الْمَلِکِِ الْقُدُّوسِ
لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ سُبْحانَ الْعَزیزِ الْجَبّار
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الرَّؤُفِ الرَّحیم
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْغَفُورِ الرَّحیمِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْکَریمِ الْحَکیمِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْقَویَّ الْوَفّی
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ اللَّطیفِ الْخَبیر
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الصَّمَدِ الْمَعْبُودِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْغَفُورِ الْوَدُودِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْوَکیلِ الْکَفیلِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الرَّقیبِ الْحَفیظِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الدّائِمِ الْقائِمِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْمُحْیِ الْمُمیتِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْحَیَّ الْقَیُّومِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْخالِقِ الْبار‍ِی
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْعَلِیَّ الْعَظیمِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْواحِدِ الْأحَدِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْمُؤمِنِ الْمُهَیْمِنِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْحَسیبِ الشَّهیدِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْحَلیمِ الْکَریمِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الأوَّلِ الْقَدیمِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الأوَّلِ الآخِرِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الظّاهِرِ الْباطِنِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْکَبیرِ الْمُتَعالِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْقاضِیِ الْحاجاتِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظیمِِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ رَبّیَ الْأعْلی
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْبُرْهانِ الْسُلْطانِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ السَّمیعِ الْبَصیرِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْواحِدِ الْقَهّارِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْعَلیمِ الْحَکیمِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ السَّتّارِ الْغَفّارِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الرَّحْمنِ الدَّیانِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْکَبیرِ الْأکْبَرِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْعَلیمِ الْعَلاّامِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الشَافِی الْکافی
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْعَظیمِ الْباقی
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الصَّمَدِ الْأحَدِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْأرْضِ وَ السَّمواتِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْخالِقِ الرَّزاقِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْفَتّاحِ الْعَلیمِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْعَزیزِ الْغَنِیَّ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْغَفُورِ الشَّکُورِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْعَظیمِ الْعَلیمِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ ذِی الْمُلْکِ وَ الْمَلَکُوتِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ ذِی الْع‍ِزَّهِ وَ الْعَظَمَهِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ ذِی الْهَیْبَهِ وَ الْقُدْرَهِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ ذِی الْک‍ِبْرِیاءِ وَ الْجَبَرُوتِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ السَّتارِ الْعَظیمِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْعالِمِ الْغَیبِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْحَمیدِ الْمَجیدِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْحَکیمِ الْقَدیمِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْقادِرِ السَّتّارِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ السَّمیعِ الْعَلیمِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْغَنِیَّ الْعَظیمِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْعَلاّمِ السَّلامِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْمَلِکِ النَّصیرِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْغَنِیَّ الرَّحْمنِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْقَریبِ الْحَسَناتِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْوَلِیَّ الْحَسَناتِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ سُبْحانَ الصَّبُورِ السَّتّارِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْخالِقِ النُّورِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْغَنِیَّ الْمُعْج‍ِزِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْفاضِلِ الشَّکُورِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْغَنِیَّ الْقَدیمِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ ذِی الْجَلالِ الْمُبینِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْخالِصِ الْمُخْلِصِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الصّادِقِ الْوَعْدِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْحَقَّ الْمُبینِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ ذِی الْقُوَّهِ الْمَتینِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْقَوِیَّ الْعَزیزِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْحَیَّ الَّذی لا یَمُوتُ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْعَلاّمِ الْغُیُوبِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ السَّتّار الْعُیُوبِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْمُسْتَعانِ الْغَفُورِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ رَبَّ الْعالَمینَ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الرَّحْمنِ السَّتّارِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الرَّحیمِ الْغَفّارِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْعَزیزِ الْوَهّابِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْقادِرِ الْمُقْتَدِرِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ ذِی الْغُفْرانِ الْحَلیمِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْمَلِکِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْبارِیءِ الْمُصَوَّرِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْعَزیزِ الْجَبّارِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْجَبّارِ الْمُتَکَبِّر
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ اللهِ عَمّا یَصِفُونَ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْقُدُّوسِ السُّبُّوحِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ رَبَّ الْمَلائِکَهِ وَ الْرُّوحِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ ذِی الْألاءِ وَ النَّعْماءِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْمَلِکی الْمَقْصُودِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ الْحنّانِ الْمَنّانِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ سُبْحانَ ادَمُ صَفِیُّ اللهِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ نُوحٌ نَجِیُّ اللهِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ اِبراهیمُ خَلیلُ اللهِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ اِسْمعیلَ ذَبیحُ اللهُ،
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ مُوسی کَلیمُ اللهِ،
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ داوُودُ خَلیفَهُ اللهِ
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ عیسی رُوحُ اللهِ،
لا اِلهَ اِلاّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ
وَ صَلَّی اللهُ عَلی خَیْرِ خَلْقِه وَ نُورِ عَرْشِه اَفْضَلَ الْأنبِیاءِ وَ الْمُرْسَلینَ حَبیبنا وَ سَیَّدِنا وَ سَنَدِنا وَ شَفیعنا وَ مَوْلینا مُحَمَّدٍ وَ عَلی الِهِ وَ اَصْحابِهِ اَجْمَعینَ
بِرَحْمَتِکَ یا اَرْحَمَ الرّاحَمینَ.

ترجمه دعا

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و توانا و بسیار دانا
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و شفا دهنده و کافی
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و بزرگ و باقی
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و بی نیاز و یکتا
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و پروردگار آسمان و زمین
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و آفریننده مخلوقات
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و بوجود آورنده روز و شب
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و خالق و روزی دهنده
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و خالق و روزی دهنده
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و بازدارنده و دانا
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و بزرگوار و بی نیاز
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و آمرزنده و سپاسگزار
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و صاحب ملک و ملکوت
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و صاحب عزت و عظمت
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و صاحب هیبت و قدرت
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و صاحب بزرگی و جبروت و جلال
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و پوشاننده گناه بزرگ
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و دانای به غیب
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و ستوده و بزرگوار
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و باحکمت و قدیم
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و توانا و پوشاننده عیوب خلایق
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و شنوا و دانا
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و بی نیاز و بزرگ
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و دانای سلام بی عیب و نقص
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و پادشاه یاری کننده
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و بی نیاز و بخشنده
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و نزدیک نیکوکاران
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه ولی نیکوکاران
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و بردبار و پوشاننده گناه
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و آفریننده نور
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و بی نیاز و دارای معجزه
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و بخشنده و سپاس گزار
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و بی نیاز و قدیم
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و صاحب جلال آشکار
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و بی عیب و مخلص
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و راستگو و صادق الوعد
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و حق و آشکار
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و قوی و آشکار
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و قوی و عزیز
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و زنده ایکه هرگز نمیرد
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و دارای علم غیب
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و پوشاننده عیوب خلایق
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و آمرزنده و یاری کننده
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه پروردگار جهانیان
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و بخشاینده و پنهان دارنده عیوب خلایق.
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و مهربان و آمرزنده
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و عزیز و بسیار بخشنده
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و دارای اقتدار
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و صاحب آمرزش و بردبار
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و پادشاه ملک و ملکوت
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و ایجادکننده و تصویر کننده
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و عزیز و خشم گیرنده
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و خشم کننده و متکبر
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه از آنچه توصیف شود
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و پاک و مهربان
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه پروردگار فرشتگان و روح
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و صاحب نعمتهای کثیر
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و پادشاه مقصود
نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و عطا کننده و منان
نیست خدایی جز خدای یکتا، آدم برگزیده خداست
نیست خدایی جز خدای یکتا، نوح پیغمبر خداست
نیست خدایی جز خدای یکتا و ابراهیم خلیل و دوست خداست
نیست خدایی جز خدای یکتا، اسماعیل ذبیح خداست
نیست خدایی جز خدای یکتا، موسی سخن گوینده با خداست
نیست خدایی جز خدای یکتا، داود پیغمبر خلیفه خداست
نیست خدایی جز خدای یکتا، عیسی روح خداست
نیست خدایی جز خدای یکتا، محمد(ص) فرستاده خداست و درود بر
بهترین خلق خدا و بر نور عرش خدا و برترین پیغمبران و فرستادگان
حبیب ما و بزرگ ما و توکل ما و شفیع ما و مولای ما محمد و بر آل او
و اصحاب او جمیعا به رحمت تو ، ای رحم کننده رحم کنندگان.