دعای علما و مردم افغانستان چه خواهد بود؟!

  • انتشار: ۸ قوس ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 124534

رئیس الوزراء طالبان: به مردم وعده رزق ندادیم، مردم برای مقابله با قحطی دعا بخوانند!
البته علمای سلف می‌دانستند که قحطی و خشکسالی صرفا بلای آسمانی نیست بی‌تدبیری و بی‌عدالتی (علاء) هم در آن نقش دارد:

حکایت است: در مازندران علاء نامی حاکم بود سخت ظالم، خشکسالی روی نمود. مردم به استسقاء بیرون رفته و چون از نماز فارغ شدند امام بر منبر دست به دعا برداشته و گفت: خدایا بلا و وبا و علا را از ما دفع کن.

(عبیدزاکانی، رساله دلگشا، صص ۱۱۵- ۱۱۴)

محمد موسی فکوری

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟