در مورد بهسود تامل غیر هزارگى داشته باشیم

  • انتشار: ۱۱ دلو ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 105648

در مورد بهسود، اصلا بیایید تامل غیر هزارگى داشته باشیم و از دید شخص سوم بى طرف به قضیه، نگاه کنیم.

مردم این منطقه و همه هزاره جات، سال هاست امنیت مسیر و امنیت محلى ندارند، سال ها است از حکومت خواسته اند قول اردو یا کندک هایى از اردو را براى این مناطق زیر فرماندهى و در چارچوب اردو ایجاد کند و سال هاست ( از زمان آقاى کرزى تا کنون ) که حکومت اعتنایى نکرده است. در وضعیتى که حکومت از قبول مسئىوولیت شانه خالى کرد، ابتکار محلى تامین امنیت با هزینه مردم به میان آمد.

حالا هم اگر حکومت مرکزى، به خواست چندین ساله مردم در زمینه تشکیل کندک هاى اردو در این مناطق عمل کند مى تواند حضور نیروى مسلح غیر حکومتى را نفى کرده و این نیرو را خلع سلاح نماید.

مردم مناطق مرکزى بارها به این حکومت اعتماد کرده اند و کمک کرده اند تا پیروز و پابرجا بماند. در همین روزهاى لرزان ثبات سیاسى، سران سبکسر همین مردم، تن بیمار حکومت را پشت کردند تا زمین نخورد اما همین مردم بارها و بارها از نظامى که خود ایجاد کردند و به آن اعتماد نمودند، و از هویت چندگانه، نقاب هاى مختلف و مواضع متضاد رهبران و حکومتگران شکست خورده اند.

شجاع حسین محسنی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟