خانه از پای بست ویران است

  • انتشار: ۱۱ حوت ۱۳۹۷
  • سرویس: انتخابات
  • شناسه مطلب: 54167

در برنامه معرفی کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی با حضورنامزدهای ریاست جمهوری از تلویزیون ملی درحال نشر می باشد؛ معلوم شده است که مسئله سن کاندیداهای کمیشنری و نیز درست بودن اسناد تحصیلی آنان مشکوک و پرسش برانگیز می باشد. دربحثی که بخاطررفع این موضوع صورت گرفت مشخص گردید که متاسفانه اراده قاطع و صداقت لازم برای شفافیت روند و بهبودبخشیدن اوضاع کشور وجود ندارد. فقط با درنظرداشت این موضوع (یعنی درست بودن سن قانونی و اسناد تحصیلی) نکات زیرقابل ذکر است:
1-خود افراد نامزدشده که از وضع جاری شاکی اند و می خواهند برای بهبود کشور درمصدریک مسئولیت حساس و تعیین کننده قرارگیرند، الزامات آن را نادیده گرفته و صداقت ندارند.
2-نهادهای حکومتی و وزارت خانه ها با همه ادعاهای گزاف معلوم می شود هیچکدام در زمینه اجراآت ودسترسی به اطلاعات دقیق و مطمئن دست آوردی نداشته اند. بطور مثال درزمینه تعیین سن قانونی وزارت داخله و اداره ثبت و احوال نفوس سهل انگار بوده و با گذشت هفده سال نتوانسته اند شیوه آسا دسترسی به اسناد تابعیتی شهروندان را فراهم سازند؛ در زمینه اسناد تحصیلی وزارت تحصیلات عالی نیز تا هنوز قادر نشده است که زمینه دسترسی به آرشیو اسنادتحصیلی تایید شده را فراهم آورد؛ اما می بینیم که از وزیر این نهاد بعنوان یک شخص فعال تقدیر می شود!
3-مسئولین کمیسیون های انتخابات که موظف بودند تا سن قانونی و اسنادتحصیلی کاندیداهای کمیشنری را جمع آوری و ارزیابی نمایند به وظیفه و مسئولیت خود جدی عمل ننموده و فقط خواسته اند که خشت مانده از آب بگذرند. توجیه ناموجه آنان درباره این سهل انگاری یعنی تثبیت سن قانونی و اسناد تحصیلی نامزدان کمیشنری، گویای این بی توجهی و ناتوانی است.

در مجموع برنامه ناقص گزینیش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی و چالش های آشکارشده آن با توجه به اهمیت و حساس بودن شرایط و نیز ادعاهای گزاف از توانمندی و مدیریت ، نمونه و مثال واضحی است که در این جغرافیا خانه از پای بست ویران است.

شکور اخلاقی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟