حیرانی جهان از افغان!

  • انتشار: ۲۹ قوس ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 125407

دنیا نیز از رفتار افغانها در شگفتند و حیران ماندند که اینها دیگر چه موجوداتی هستند. طالبان را به قدرت رساندند، داد و فریاد آنها سراسر عالم را درنوردید که چرا این دیو جهل و بربریت را بر کشور سلطه بخشیدید. جهان وقتی دیدند که مردم از این گروه راضی نیست و مشروعیت داخلی ندارد، از شناسایی آنها به عنوان دولت رسمی و قانونی و مشروع افغانستان خود داری کردند.
دیروز در اسلام آباد پایتخت پاکستان بیش از ۵۰ کشور اسلامی به اضافه نمایندگانی از آمریکا، اروپا، روسیه و چین و هند شرکت داشتند و جهان بار دیگر به احترام مردم افغانستان قول کمک به آنها را دادند و گفتند ما شما را فراموش نمی کنیم و در عین حال دولت طالبان را به رسمیت نشناختند و حتی به هیات آنها اجازه شرکت در تالار نشست رسمی را ندادند. پرچم سابق کشور را در اهتزار گذاشتند و پرچم طالبان را در آن جا جای ندادند.
حال این مردم دوباره داد و فریاد شان بر آمده که افغانستان تحقیر شد و چرا به هیات طالبان اجازه عکس گرفتن در جمع شرکت کنندگان و نمایندگان سازمان کنفرانس اسلامی داده نشده است. یکی نیست از این مردم سوال کند که:
های مردم افغان!
جهان به کدام ساز شما برقصد؟
افغانستان با طالبان تحقیر شده است، با بستن دروازه آموزش به روی دختران نحقیر شده است. با کوچ اجباری شهروندان خود کشور توسط این گروه تحقیر شده است . با تعیین وزرای حکومت طالبان توسط ریس استخبارات پاکستان تحقیر شده است و با نشاندن یک مولوی بی سواد سر هر وزارت تخصصی و مسلکی افغانستان تحقیر شده است و جهان خواستند که کمی از این حقارت بکاهند نماینده طالبان را در تالار راه ندادند و الا رسوایی و حقارت افغانستان بیشتر می شد.
این است که جهان از دست افغان حیران است و از حق نگذریم جهان حق دارند!

احمدی رشاد

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟