حقوق پوهان کمیسیون انتخاباتی هم مثل حقوق پوه حکمتیار فکرمی کنند!

  • انتشار: ۱۴ حمل ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعیدیدگاه
  • شناسه مطلب: 39117

کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام داشته است که طالبان نیز بعنوان “شهروند” کشور حق دارند که در انتخابات “رأی” دهند و یا “کاندیدا” شوند!

اکنون باید پرسید که مفهوم “شهروند” از لحاظ حقوقی برای حقوق پوهان کمیسیون انتخاباتی چه تعریفی دارد؟ آیا آنان همانند حقوق پوه حکمتیار”شهروند” را معادل “تبعه” می دانند که باید تبعیت کنند؟ اگر چنین باشد درست. چون فرمان فرمایان چنین فرموده اند باید چنان شود.

اما اگر مفهوم شهروند بار حقوقی و مدنی دارد، طالبان که هنوز در دایره شهروندی قرار نگرفته اند و آن را نپذیرفته اند.

شهروند هرگز انتحار نمی کند، هرگزسعی ندارد که برحق دیگران تجاوز کند، هرگز به خشونت متوسل نمی شود، منطق و استدلال شیوه اوست، مدارا هم پذیری و تکثرگرایی اندیشه اوست، از جزم اندیشی و تمامیت خواهی بدور است، به عقل و شعور و مطالبات جمعی احترام می گذارد، و….

طالبان کرام به کدام یک از این مبانی و اصول باور دارند و یا آن را پذیرفته اند که حقوق پوهان کمیسیون انتخابات آنان را در زمره شهروند قرار داده اند؟

شکور اخلاقی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟