جنگ فرقه ای، پروژه مشترک سازمان های استخبارتی

  • انتشار: ۲۴ میزان ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 122539

بسیاری، حتا تحلیلگران و آگاهان سیاسی به این باور اند، یا چنین وانمود می کنند که سقوط جمهوریت در افغانستان نتیجه خیانت و فرار اشرف غنی احمدزی است؛ اما واقعیت میدانی این را ثابت کرده است که سقوط آنی جمهوریت و فرار ظاهرا غیرمترقبه اشرف غنی احمدزی جدای از برشماری عوامل گوناگون داخلی،:در بعد دیگر براساس یک برنامه کاملا دقیق و از پیش تعیین شده امریکا-پاکستان و قطر بوده است. چنانچه قبل از سقوط جمهوریت کسانی که می خواستند از امریکا به افغانستان سفر داشته باشند، از سفرشان ممانعت شده بود. در این بین اشرف غنی احمدزی فقط تلاش نموده است که از این پروژه، منافع شخصی و قومی خود را بدست اورد.
ظهور گروه های تروریستی و افراطی چون القاعده، النصره، بوکوحرام، النصره، جماعت اسلامی، داعش و طالبان همه پروژه های استند که سازمان های استخباراتی با استفاده از جهالت مردم، تحریک احساسات مذهبی، شکاف های سیاسی و اجتماعی بوجود آورده و به مثابه بسیار موثر در کشورهای اسلامی از آن استفاده می کنند.
بنابراین رخدادهای خونین قندوز و قندهار، در ادامه تطبیق همان پروژه جنگ فرقه ای است که قطعا در روزهای آینده، از لحاظ جغرافیایی و شدت ، گسترش خواهدیافت و خون های بیشتری ریخته خواهد شد. سفر رئیس سیا و آی اس ای در کابل در روزهای نخست بقدرت رسیدن طالبان تایید کننده این دیدگاه می باشد.
در تقابل و پیشگیری از این جریانات و جنایات متاسفانه هیچ روزنه ای اکنون وجود ندارد. چون توده مردم به غیر از تبارز نفرت اولیه، هیچگونه آگاهی واقعی و فرا فرقه ای ندارند و بسادگی در دام تزویرهای فرقه گرایان شکار می شوند. هم چنین از جنبه اجتماعی هنوز یک نیروی آگاه و مترقی که از
جهت کمیت و کیفیت به درجه ای از رشد و بالندگی و اعتماد به یکدیگر و انسجام دست یافته باشند، در لایه های اجتماعی شکل نگرفته اند. حکومت های منطقه یا خود شریک قضیه اند یا آنان هم با رویکرد فرقه گرایانه در مقابل این جریان قرارگرفته اند، که در نتیجه اوضاع را وخیم تر می گردانند. در سطح بین المللی نیز هرچند ادعای مبارزه با تروریزم و خشونت مطرح است، اما این ادعاها در میدان عمل بی اثر بوده و یا محدود به منافع دولت ها است.

عبدالشکور اخلاقی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟