جنبش زنان عدالت خواه افغانستان در تهران: طالبان زنان افغانستانی را از جامعه حذف کرده‌اند

  • انتشار: ۱ میزان ۱۴۰۲
  • سرویس:
  • شناسه مطلب: 154078

جنبش زنان عدالت خواه افغانستان در تهران گفته است که زنان نیمی از پیکر جامعه را تشکیل می‌دهند و پس از تسلط طالبان، از حقوق اساسی و طبیعی‌شان که همانا آزادی، تحصیل و کار است، محروم و به‌صورت کامل از جامعه حذف شده‌اند.

جنبش زنان عدالت خواه افغانستان در تهران روز شنبه، ۱ میزان، با نشر قطعنامه‌ای از گردهمایی اعتراضی گفته که پس از تسلط طالبان بیش از ۵۰ فرمان به هدف محدود کردن و حذف کامل زنان از جامعه صادر شده است .

در این قطعنامه آمده است: «ما همه بدون قیدوشرط خواهان بازگشایی دانشگاه‌ها و مکاتب دخترانه در سراسر کشور به‌روی دختران هستیم .»

آنان همچنان افزوده‌اند که جهان باید آپارتاید جنسیتی را در افغانستان به رسمیت بشناسد و نهادهای حقوق بشری باید اقدامات فوری و عملی را برای جلوگیری از نقض حقوق بشر، تبعیض جنسیتی و خشونت در مقابل زنان در افغانستان روی‌دست بگیرند.

پس از روی‌کارآمدن طالبان در افغانستان، این گروه محدودیت‌های زیادی را علیه دختران و زنان کشور وضع کرده است.

هم‌اکنون دختران و زنان اجازه رفتن به مکتب، دانشگاه و کار را ندارند.

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟