جمهوری افراطیت

  • انتشار: ۱۴ قوس ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 124792
افغانستان

هر نظام جمهوری برای بقای خود نیاز دارد که یک نظام دروازه‌بانی ایجاد کرده و مانع رسیدن افراطیون قومی به پست‌های کلیدی گردد.

در آمریکا اجازه ندادند که موسس شرکت فورد به ریاست جمهوری برسد، زیرا ستایش‌گر هیتلر بود و نظریات نژادپرستانه داشت. ترامپ را پس از یک دور ریاست جمهوری کنار زدند.
افراطیون قومی، مانند موریانه‌ عمل می‌کنند: نظام و جامعه را قطب‌بندی کرده و زمینه فروپاشی‌ را از درون فراهم می‌کنند.

در حکومت غنی متاسفانه، از صدر تا ذیل، این افراطیون قومی بودند که صدرنشین بودند. نمونه‌اش، خوش‌حال سعادت.
هیچ عاملی به اندازه تعصب این افراطیون در فروپاشی جمهوریت نقش نداشته است. متاسفانه این‌ها به جای آن‌که به تقصیر خود اعتراف کنند، می‌آیند برف بام خود را روی بام دیگران می‌اندازند.

عبدالشهید ثاقب

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟