جبهه آزادی: ربودن دختران از مناطق مشخص شهر کابل توسط طالبان افغانستان را با بحران قومی روبه‌رو می‌کند

  • انتشار: ۳ دلو ۱۴۰۲
  • سرویس: تیتر 2سیاست
  • شناسه مطلب: 169754

جبهه آزادی افغانستان با استقبال از گزارش دفتر معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) در کابل طی ماه‌های اکتوبر تا دسامبر ۲۰۲۳ می‌گوید که ربودن دختران از مناطق مشخص شهر کابل توسط طالبان، کشور را با بحران غیرقابل کنترل قومی و زبانی روبه‌رو می‌کند.

جبهه آزادی روز دوشنبه، ۲ دلو در بیانیه‌ای گفته است که این گزارش تنها گوشه از واقعیت‌های تکان‌دهنده جاری در افغانستان زیر سلطه طالبان را نشان می‌دهد.

در این بیانیه آمده است: «ربودن دختران توسط واحد استخباراتی گروه طالبان که زیر عنوان امر به معروف و نهی از منکر شناخته می‌شود از مناطق مشخص شهر کابل که در گزارش یوناما به صراحت از آن تذکر رفته است، عبور از تمامی خطوط سرخ جامعه افغانستان است و این عمل قبیح گروه طالبان، افغانستان را با بحران غیرقابل مهار قومی و زبانی مواجه می‌سازد.»

جبهه آزادی با اشاره به گزارش یوناما تصریح کرده است که گروه طالبان مدافعان حقوق بشر را در سراسر کشور بدون تفهیم اتهام و داشتن وکیل مدافع به‌گونه خودسرانه توقیف و زندانی می‌کند.

براساس بیانیه، طالبان درکنار بازداشت مدافعان حقوق بشر، اعضای خانواده آنها را نیز به‌گونه غیرقانونی بازداشت کرده‌اند.

این جبهه همچنان افزوده است که ارقام ارایه شده از «کشتار هدفمند» کارمندان حکومت پیشین به‌ویژه نیروهای امنیتی در گزارش یوناما بازگوکننده اصلی این «جنایت» طالبان نیست.

در بیانیه تاکید شده است: «متاسفانه ارقام یاد شده در گزارش یوناما بازگوکننده ابعاد اصلی این جنایت عمد انسانی گروه طالبان نیست، مردم افغانستان به‌ویژه نیروهای امنیتی حکومت پیشین در زیر سلطه نامشروع گروه طالبان از هیچ نوع امنیت و مصوولیت فردی و اجتماعی برخوردار نیستند.»

جبهه آزادی خاطر نشان کرده که این جبهه به‌منظور دفاع از شهروندان کشور همه دست‌اندرکاران اقدامات فراقانونی وابسته به طالبان را در فهرست اهداف مشروع فعالیت‌های خود قرارداده است.

گفتنی است که پیش از این نیز بازداشت زنان و دختران به اتهام عدم رعایت حجاب مورد نظر طالبان در کابل و ولایات، با واکنشی‌های گسترده‌ای داخلی و جهانی روبه‌رو شده است.

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟