تفکر منسوخ

  • انتشار: ۲۴ ثور ۱۴۰۳
  • سرویس: دیدگاه
  • شناسه مطلب: 180484

تفکر برتری نژادی، یک تفکر عقب‌مانده، بدَوی و منسوخ است.

انسان از آن جهت که انسان است، دارای کرامت ذاتی است و از حیثیت، جایگاه و حقوق برابر برخوردار می‌باشد.

اگر دیدگاه انسان‌محور را که دیدگاه جهان‌شمول است کنار بگذاریم، در آموزه‌های اسلامی، تنها تقوا مایه‌ی فضیلت است؛ اما این فضیلت و جایگاه یک امری معنوی است که تنها خدا بر آن آگاهی دارد و هیچ‌کسی تقواسنج ندارد تا رده‌بندی فضیلت و جایگاه‌برتر بر مبنای تقو را مشخص نماید،

در نتیجه در آموزه‌های اسلامی نیز هیچ فرد و طبقه و طائفه‌ای به لحاظ حقوق مدنی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بر دیگران برتری ندارد.

بنابراین هر متن و حدیثی که حکایت کننده‌ای برتری نژادی باشد، در تضاد کامل با قرآن قرار دارد و از اساس بی‌بنیاد و مردود است.

دکتر سید جواد سجادی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟