بیرقداران طالب

  • انتشار: ۵ قوس ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 124434

آیت الله واعظ‌زادهٔ بهسودی در روز اعلام آیت اللهی خودش سخنرانیی کرد که خلاصه کتاب تاریخ فقه و فقها بود. راستش خیلی متعجب شدم از جرئت ایشان و هنوز آن عمل را درک و هضم نتوانسته بودم.

امروز که عکس ایشان را در زیر پرچم طالبان دیدم آن عمل را درک کردم و این عمل را هم فهمیدم. به عنوان دانشجوی تاریخ و کسی که بیست سال اخیر زندگی اش مخصوصا بر تفکر سیاسی شیعه متمرکز بوده است، مبنای عمل امروز آقای واعظ زاده را با تمام توجیهات تاریخی و مذهبی شیعی اش می دانم اما ترسم این است که ایشان آن توجیهات را هنوز درک نکرده باشد و فقط برای خدمت به طالبان از خود و فقاهت هزینه کرده باشد.

امیدوارم ایشان به خیال نصیر الدین طوسی شدن و علامه حلی شدن این کار را نکرده باشد. خیلی بهتر بود که ساکت می ماند اگر کار دیگری نمی توانست. فکر نمی کنم طالبان ایشان را با زور برای سخنرانی برده باشد. سرباز پیاده ساختن هزاره ها در شان ایشان نبود.

علی احمد راسخ

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟